Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Funnet dobbelt så mye olje som i fjor

En ny gjennomgang fra Norsk olje og gass viser at det i løpet av første kvartal er funnet ressurser som tilsvarer 201 millioner fat olje. Det tilsvarer over 110 milliarder kroner.

Årets første gjennomgang av oljefunn er klar. Det er i alt gjort fem funn. Fire av funnene vurderes eller er allerede vurdert som kommersielle, mens et av dem er det lite trolig at bygges ut. Funnene er gjort nær eksisterende infrastruktur. Det betyr raskere utbygging og økt lønnsomhet. 

– Det er svært gledelig å se at leteaktiviteten på norsk sokkel er høy. Leting etter olje og gass er selve grunnlaget for aktivitet på norsk sokkel. Det er leting som avdekker ressurser og legger grunnlaget for verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

I løpet av første kvartal ble det påbegynt 8 undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner. Ni i Nordsjøen, og en i Norskehavet og en i Barentshavet.

I fjor ble det funnet om lag 484 millioner fat utvinnbar olje og fire felt ble satt i produksjon.. Funnene kan innebære vesentlige inntekter for staten, fellesskapet, oljenæringen samt gi store sysselsettingseffekter dersom de bygges ut i årene fremover. Funnene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å opprettholde produksjonen etter 2025.

– I Norge skal vi fortsette å produsere olje og gass i lang tid fremover. Det skal vi gjøre fordi verden trenger energi. Oljedirektoratet estimerer at om lag halvparten av de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel ennå ikke er påvist. Det vil kunne gi enorme verdier til fellesskapet. Samtidig skal vi som bransje redusere utslippene våre ned mot nær null i 2050.

Vi jobber systematisk med å utvikle lavutslippsløsninger og nye verdikjeder og markeder for havvind, ved å produsere hydrogen fra naturgass og å utvikle storskala karbonfangst og –lagring, avslutter Anniken Hauglie.

Du kan lese hele rapporten om status for leting på norsk sokkel her for Q1 2021 her.