Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Inntektene fra norsk olje og gass er viktige for å få Norge gjennom krisen

– Vi er stolte av at selv i den særdeles utfordrende situasjon for både landet og verdensøkonomien, vil næringen gi om lag 154 milliarder kroner i statlige inntekter.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 154 mrd. kroner i 2021. Det er en oppjustering på 55,5 mrd. kroner siden Nasjonalbudsjettet 2021 som følge av høyere anslag på petroleumsprisene.

– Dette budsjettet viser nok en gang hvor viktige inntektene fra olje- og gassnæringen er. Vi er stolte av at selv i den særdeles utfordrende situasjon for både landet og verdensøkonomien, vil næringen gi om lag 154 milliarder kroner i statlige inntekter. Det er inntekter som er med på å finansiere velferdsstaten vår og som gjør det enklere for Norge å komme igjennom krisen, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Viktig verdiskaping

Regjeringen legger opp til å bruke 400 milliarder oljekroner i år.

– Det er en viktig påminnelse om at vi må skape verdier før vi bruker dem. Derfor er det så viktig at et bredt flertall på Stortinget gikk sammen for å sikre en tiltakspakke for olje- og gassnæringen før sommeren i fjor. Den har redusert koronausikkerhet, og reddet mange arbeidsplasser på steder som Verdal, i Sandessjøen og i Bergen. Prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter gjennomføres i tråd med planene før koronakrisen, noe som vil gi viktige inntekter til Norge også i fremtiden, sier Hauglie.  

Stabil aktivitet på norsk sokkel

De midlertidige endringene i petroleumsskatten har sikret stabil aktivitet på norsk sokkel. I RNB er det ventet at investeringene på norsk sokkel blir rundt 177 milliarder kroner i 2021, noe som er sammenfallende med anslaget i Norsk olje og gass sin investeringsanalyse som ble lagt fram før jul 2020.

– Dette viser igjen at de midlertidige endringene i petroleumsskatten virker etter hensikten; aktiviteten er opprettholdt, og det er unngått store fall i sysselsettingen knyttet til næringen, sier Hauglie.

Fremtidsrettet hydrogensatsing

Regjeringen bevilger 100 nye millioner kroner til hydrogensatsing. 85 millioner kroner bevilges til å følge opp regjeringens veikart på hydrogen som legges frem 11. juni. I tillegg ønsker regjeringen å etablere et forskningssenter for miljøvennlig energi innen hydrogen og ammoniakk og foreslår å øke bevilgningen med 15 millioner til dette formålet

– Det er svært gledelig at regjeringen nå bevilger mer til hydrogensatsingen og at det også foreslås å etablere et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen hydrogen og ammoniakk. Hydrogenetterspørselen skaper store muligheter for Norge. Vi har store naturgassreserver på sokkelen i tillegg til vann og vindkraft som gjør at hydrogenproduksjon kan bli en viktig inntektskilde som også vil kunne skape mange arbeidsplasser i Norge. Det kan bli starten på et nytt kapittel i Norges industrihistorie, sier Hauglie.