Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: ConocoPhillips / Tore Falck

Viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken

Fredag 11. juni la regjeringen frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser».

– Vi er veldige fornøyde med at regjeringen viderefører hovedlinjene i olje og gasspolitikken og er tydelige på at oljepolitikken ligger fast. Det gir grunnlag for at energiressursene også for fremtiden kan skape betydelige verdier og arbeidsplasser over hele landet, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Meldingen slår fast at vil være behov for olje og gass fremover, og det vil være den oljen som produseres til lavest kostnader og lave utslipp som vinner i krevende markeder hvor klimamål skal nås. Norge får ti prosent avkastning ved 21 dollar fatet, og skal redusere våre egne utslipp ned mot nær null frem mot 2050, vi er derfor godt posisjonert.  

Regjeringen legger opp til at nye konsesjoner vil deles ut og at vi skal fortsette å lete, det sikrer grunnlaget for aktiviteten som gir inntekter til staten og arbeidsplasser over hele landet.  For å unngå for raskt fall i produksjonen vil det fortsatt være behov for å sikre tilgang til nye ressurser.   

– Det er bra at energimeldingen peker på at vi må sørge for at vi utnytter energiressursene våre til å legge grunnlaget for nye næringer som bidrar til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn og skape nye arbeidsplasser, sier Hauglie.  

Meldingen skaper forutsigbarhet i en tid hvor olje- og gassnæringen skal redusere utslippene med 40 prosent innen 2030 og ned mot nær null i 2050. Næringen jobber nå systematisk for å innfri Stortingets anmodningsvedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Anniken Hauglie mener det er helt avgjørende at energimeldingen slår fast at vi skal elektrifisere norsk sokkel med kraft fra land, og legger til:  

– Vi som bransje spiller en viktig rolle da vi utvikler avgjørende teknologi og løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CCS, i tillegg til arbeidet med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og utvinning av mineraler fra norsk sokkel, sier Hauglie.