Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Maryam Iqbal Tahir

Debatten om fremtidens olje og gassnæring bør legge fakta og analyser til grunn

Les vår sjefsøkonom Ellen Bakkens svar på Jon Hassel Liens innlegg i Trønderdebatt 2. september.

Dette innlegget ble publisert i Trønderdebatt den 6. september.

Jon Hassel Lien skriver i Trønderdebatt 2. september at rapporten fra Rystad er “en fin powerpoint for spesielt interesserte uten relevans for politikken”.

Rystad Energy har på vegne av Norsk olje og gass nylig publisert en rapport som viser at langsiktig kutt i norsk olje- og gassproduksjon med stor sannsynlighet vil føre til økte globale klimagassutslipp. Samtidig ser vi at tiltak for å redusere olje- og gassetterspørselen direkte vil være langt mer effektivt for å redusere utslipp.

Det er fire hovedfunn som har ledet frem til den konklusjonen:

  1. Kutt i oljeproduksjonen gir marginalt lavere utslipp
  2. Kutt i gassproduksjonen gir markant høyere utslipp
  3. Kutt i produksjonen av både olje og gass gir økning
  4. Kan gå ut over klimateknologien

Vi er glad for at Lien skriver at han ikke har noen grunn til å tro at Rystad tar feil i sine beregninger og at rapporten er svært interessant lesing. Nettopp derfor er det litt oppsiktsvekkende at han likevel konkluderer med at den er uten relevans for politikken.

Olje og gass, gjennom hele verdikjeden, står i dag for om lag halvparten av de totale CO2-utslippene globalt. Når vi vet at menneskelig klimapåvirkning medfører at kloden blir varmere og at handlingene nå er avgjørende for framtiden, trengs det mange virkemidler for at de globale klimagassutslippene kan reduseres. Flere forslag til hvordan vi kan bremse klimagassutslippene diskuteres jevnlig, men fordi det haster å få redusert klimagassutslippene er det også nødvendig å vurdere hvilke tiltak som har størst effekt.

Norsk olje- og gassbransje satte seg allerede i januar 2020 ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Nå jobber vi systematisk for å innfri Stortingets anmodningsvedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Det er ingen tvil om at dette vil bli krevende.

Samtidig som vi reduserer utslipp fra egen produksjon, jobber vi med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, og vi videreutvikler ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel. Dette er viktige bidrag når verden skal nå klimamålene.

Det har vært få analyse og fagmiljøer som har sett på effekten av kutt i produksjon av olje og gass i Norge for klimagassutslippene globalt. Vi sier ikke at rapporten fra Rystad Energy gir alle svar, men den løfter perspektiver inn i debatten som ikke har vært hensyntatt tidligere. Nettopp derfor bør den ha politisk relevans. Skal vi redusere klimagassutslipp så raskt som mulig er det viktig at vi legger til grunn fakta og analyser, og denne rapporten håper vi kan være et viktig bidrag inn i den debatten.