Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Kan vi nå klimamålene og samtidig produsere olje og gass?

Den norske olje- og gassindustrien vil spille en sentral rolle i overgangen til (og i) lavutslippssamfunnet.

Denne kronikken ble publisert i Adresseavisen 31. august 2021.

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. Alle verdens land og sektorer må bidra til å redusere klimagassutslippene, og det må skje raskt. Det blir en krevende, men helt nødvendig oppgave.

I norsk olje- og gassbransje er vi helt tydelige på at også vi må ta vår del av ansvaret. Derfor har vi satt oss svært ambisiøse mål om å redusere våre direkte utslipp med 40 prosent innen 2030, og jobber nå systematisk for å innfri Stortingets vedtak for å om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Innen 2050 skal utslippene våre mot nær null.

I tillegg skal vi nå klimamålene så må også utslippene fra bruken av olje og gass reduseres betydelig, derfor jobber vi med teknologiske løsninger som hydrogen og CO2-fangst og -lagring. Samtidig er det avgjørende at vi videreutvikler ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.

Disse teknologiene har et enormt potensial, både fordi de bidrar til å dekarbonisere samfunnet i tråd med klimaambisjonene våre, samtidig som de vil skape nye arbeidsplasser, ny verdiskaping og nye eksportmuligheter som står seg også i en fremtid der verden må bli karbonnøytral.

Med hydrogen gjør vi gassformuen vår til en utslippsfri energibærer, med havvind kan vi sikre tilgang til fornybar energi både nasjonalt og bidra til at Europa kan øke sin fornybarandel og reduseres sine utslipp. Med CO2-fangst og -lagring sikrer vi at selv de utslippene fra industri som ikke kan fjernes ved overgang til fornybar energi – prosessutslippene – kan fanges, og lagres – slik at vi beholder viktige industriarbeidsplasser både i Norge og Europa samtidig som utslippene fjernes.

Historien om norsk olje og gassnæring som en del av løsningen er ikke bare en hul floskel, det er en historie om hva man kan få til når man kombinerer kapital, kunnskap og 60 års kultur for å sprenge teknologiske grenser. Industriens kompetanse er helt nødvendig i det grønne skiftet.

Vi vil være med å skape en fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel hvor vi bruker kunnskapen og kompetansen fra olje- og gassvirksomheten til å utvikle havvindnæringen videre. Vi har gode vindressurser på norsk sokkel og i løpet av 2022 vil en ny flytende havvindpark komme i drift, som bidrar til å opprettholde norsk kompetansefortrinn i et voksende marked.

Det er også identifisert 18 nye prosjekter innen havvind siden 2020, og både olje- og oljeserviceselskaper er i stor grad med å drive disse prosjektene fram. Raskere framdrift blir svært viktig for å kunne konkurrere på det internasjonale markedet.

Det er igangsatt en lang rekke grønne initiativer på hydrogen. Horisont Energi har med Equinor på laget i Hammerfest og vil produsere hydrogen og ammoniakk fra naturgass med CO2-lagring. Equinor er også involvert i flere store industrielle prosjekter med hydrogen og CO2-fangst og -lagring. I tillegg er flere selskap involvert i hydrogen produsert fra elektrolyse av vann, som hydrogenprosjektet på Raggovidda (Berlevåg) der Aker-konsernet er partner Shell og Nordkraft samarbeider om å produsere hydrogen til fergesambandet over Vestfjorden.

Behovet for hydrogen i Europa vil bli stort og Norge er godt posisjonert til å kunne levere stabile store mengder av hydrogen som blant annet industrien i Europa trenger for å dekarbonisere. Stålverket Thyssenkrupp i Tyskland samarbeider nå med Equinor for å legge om produksjon fra å bruke kull til å bruke hydrogen for å redusere sine klimagassutslipp.

Disse eksemplene viser med all tydelighet at våre medlemmer er tungt involvert i å bidra til å utvikle nye verdikjeder som må til i en verden som skal nå netto nullutslipp.

Det er avgjørende at vi nå sikrer kompetansen og opprettholder aktiviteten i olje- og gassbransjen fremover, slik at vi er rustet til å investere og skape lønnsomhet også i de nye næringene. Det er ikke gjort over natta å omstille et helt samfunn, og skal vi lykkes så må vi dra i samme retning, sammen.

Og for at vi som samfunn skal greie å komme oss ned mot null utslipp, må myndigheter, industri, investorer og forbrukere jobbe sammen. I fellesskap kan vi løse teknologiske og kommersielle utfordringer, kutte utslipp og utvikle karbonfangst og -lagring og klimanøytrale verdikjeder.