Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Tom Haga

Viktig for fremtidens aktivitet på norsk sokkel

Det var hele 31 søkere i årets TFO-runde. Det vil være viktig for å sikre arbeidsplasser, finansiere den grønne omstillingen og inntekter til fellesskapet.

– Dette viser at selskapene har tro på fremtiden og på norsk sokkel. At de ser nye muligheter og lønnsomhet på sokkelen er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet, men det er også viktig for å kunne finansiere den grønne omstillingen i næringen og for å nå klimamålene, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Ved søknadsfristens utløp 8. september hadde departementet mottatt søknader fra til sammen 31 ulike selskaper om nye tildelinger. TFO (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder) er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte områder. Området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i området økes. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til rask og effektiv utforskning av norsk sokkel. Områdene som inngår i TFO-ordningen har lenge vært åpnet for petroleumsaktivitet. 

– Tilgang til attraktivt areal er viktig for aktivitet på sokkelen og for å sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet. Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres mye framover, derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040 reduseres til ca30% av dagens nivå og felt i produksjon blir mindre lønnsomme.

Samtidig som det fortsatt vil være behov for å lete etter olje og gass skal vi som bransje redusere våre egne utslipp.

– Norsk olje- og gassbransje satt seg svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Nå jobber vi systematisk for å innfri Stortingets vedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Vi jobber også med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel, avslutter Hauglie.