Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Elektrifisering gir klimaeffekt

Å fjerne klimagassutslipp fra norsk sokkel er ikke grønnvasking, slik Aftenbladet feilaktig påpeker på lederplass 24. september.

Denne kronikken stod i Stavanger Aftenblad 30. september 2021.

Å erstatte bruk av gass med ren elektrisitet gir reelle klimagassreduksjoner både nasjonalt og globalt – også når det gjøres i olje- og gassvirksomheten.

Regjeringen bør ikke elektrifisere flere plattformer, fordi dette er et tiltak som bare har til formål å grønnvaske oljeindustrien og pynte på norske utslippstall, skriver Aftenbladet.

Kortslutning

Jeg fortsetter å bli forundret over at Aftenbladet fremdeles feilaktig skriver at: Hvis en landbasert industri fjerner bruk av fossilt brensel med ren elektrisitet, så er det et klimatiltak, men hvis olje- og gassbransjen gjør det samme så er det grønnvasking og uten klimaeffekt. Det er en kortslutning når vi vet at alle sektorer må redusere klimagassutslippene sine betydelig og raskt for at vi i det hele tatt skal være i nærheten av å nå noen som helst klimamål, det være seg nasjonale, i Europa eller globalt.

Elektrifisering av norsk sokkel gir reelle utslippskutt i Norge og globalt, og skal vi nå klimamålene i 2030, er elektrifisering avgjørende. Kraft fra land er nødvendig fram mot 2030, men havvind kan bidra til både elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner og til økt krafttilførsel på land på slutten av dette tiåret. I dag produserer de fleste offshore-installasjoner sin egen elektrisitet ved bruk av gassturbiner, som står for en fjerdedel av Norges samlede klimagassutslipp.

EU har reformert kvotesystemet ved å etablere en markedsmekanisme som sikrer at det blir utslippsreduksjoner også i EU og globalt når vi reduserer utslipp i Norge både fra industrien på land og til havs.

Erstatter bruk av kull

Og gassen som eksporteres til Europa i stedet for å brennes i gassturbiner på sokkelen, vil bli brukt langt mer effektivt der, enten i mer effektive gasskraftverk eller til oppvarming og avkjøling i husholdninger og ikke minst om den erstatter bruk av kull. Det viser også fagrapporten «Bruk av gass i Europa» som er utarbeidet av Endrava på oppdrag fra Norsk olje og gass.

 Behovet for elektrisitet til plattformer er relativt beskjedent sammenlignet med det totale behovet for kraft i Norge når flere sektorer trenger mer strøm. Vi har generelt et stort kraftoverskudd, og det bygges mye ny kraftproduksjon som kan dekke både elektrifisering av eksisterende industri og for å etablere nye grønne industrier. Men ja, det vil bli behov for å oppgradere infrastrukturen for å sikre at vi har strømmen der den trengs og det jobbes det med.

Det grønne skiftet og elektrifisering av samfunnet vil kreve store investeringer i kraftnettet, derfor ser Statnett behov for en kraftig økning av nettkapasiteten og nesten dobler investeringsanslagene til 100 milliarder kroner de neste ti årene. Rundt halvparten av investeringene vil komme på øst- og vestlandet, mens rundt 30 prosent kommer i nord og på Sørlandet. Det resterende fordeles mellom offshore og Midt-Norge. Investeringene vil likevel etter Statnetts beregninger kun øke nettleien fra 6,1 øre til 6,6 øre per kilowattime. Det er en svakt anslått økning ifølge Statnett-sjefen Hilde Tonne: «Når fossile energikilder er faset ut på lang sikt, vil CO2-prisen gå ned og i neste omgang strømprisen.»

Finne løsninger sammen

Vi jobber nå sammen med landbasert industri, fagforeningene, kraftbransjen og hele resten av næringslivet som trenger mer strøm i årene som kommer for å finne løsninger sammen. Løsninger som både vil redusere klimagassutslippene nasjonalt og globalt, samtidig som vi sikrer og skaper nye arbeidsplasser, og også ivaretar den landbaserte industriens behov for konkurransedyktige kraftkostnader.

Store deler av det norske samfunnet må elektrifiseres for å nå klimamålene. Det må også olje- og gassindustrien. Spørsmålet er ikke om, men hvordan vi kan gjøre det på en god måte.