Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Ann-Cathrin Vaage til Norsk olje og gass

Ann-Cathrin Vaage er ansatt som ny fagsjef klimapolitikk i Norsk olje og gass.

Ann-Cathrin Vaage kommer fra stillingen som leading consultant for klimapolitikk i Equinor. Hun ble ansatt i Statoil i 1992, og har siden det hatt mange ulike funksjoner både i og utenfor selskapet. De siste årene har hun vært sentral i utformingen av Equinor’s klimaambisjoner og har fulgt utviklingen i norsk og internasjonal energi- og klimapolitikk tett.

– Med Ann-Cathrin får vi en svært erfaren og dyktig fagsjef for klimapolitikk. Hun har lang fartstid i bransjen og kjenner næringen godt. I tillegg har hun solid og relevant erfaring med politikkutforming på klimafeltet. Hun blir en viktig ressurs for oss fremover. Vi er glade for å få henne med på laget, sier Valborg Øverland Birkenes, direktør (konst.) klima og miljø.

Ann-Cathrin er sivilingeniør i kjemi fra NTH og Master of Management fra BI.

– Norsk olje- og gassindustri går gjennom en fundamental omstilling. Vi er en del av klimaløsningen og skal bidra til å realisere nasjonale mål i tråd med Parisavtalen. Mange av selskapene utvikler sin virksomhet til å også omfatte aktiviteter innen havvind, hydrogenproduksjon og CCS. Skal vi lykkes med det grønne skiftet må omstilling og industriutvikling skje gjennom samspill mellom eksisterende og ny industrikompetanse. Vi har en viktig jobb foran oss, og jeg gleder meg til å ta fatt på den utfordringen sammen med nye kolleger, medlemsselskapene og samarbeidspartnere, sier Ann-Cathrin Vaage.

Ann-Cathrin begynner i Norsk olje og gass 1. mars 2022. Hun overtar stillingen etter Benedicte Solaas, som blir ny direktør klima og miljø i Norsk olje og gass fra mars 2022.