Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Øyvind Knoph Askeland

Venter stabilt høyt investeringsnivå på norsk sokkel

Norsk olje og gass la i dag frem sin analyse for investeringer for norsk sokkel i perioden 2022-2026.

Totale investeringer for 2022 anslås til 174 milliarder kroner. Det tilsvarer en nedgang på 6 prosent fra 2021 til 2022 målt i faste priser. Fra 2023 øker investeringene igjen.

– Årets investeringsanalyse gir grunn til optimisme. Fra 2022 til 2025 venter vi en moderat stigning i investeringsnivået på norsk sokkel. Det gir arbeidsplasser i hele landet og store inntekter til fellesskapet som også vil være viktig for å finansiere den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier Norsk olje og gass’ sjeføkonom Ellen Bakken.

Olje- og gassnæringen ble sterkt berørt våren 2020 da pandemien traff Norge og oljeprisen stupte. En studie gjennomført av Rystad Energy viste at investeringene frem mot 2022 kunne bli nær halvert sammenlignet med nivået i 2019.  Det var stor usikkerhet og fare for arbeidsplasser i hele landet. Et stort flertall på Stortinget innførte blant annet tiltakspakken for oljenæringen for å motvirke en dyp krise.

– Resultatet av de midlertidige skatteendringene ser vi nå. Investeringsanslaget for 2022 indikerer ca. samme investeringsnivå for 2022 som vi forventet før pandemien. Det viser at tiltakspakken har fungert etter hensikten. Arbeidsplasser og prosjekter er sikret, sier Bakken.

I årene fra 2022 til 2025 venter Norsk olje og gass at investeringene vil stige fra 174 milliarder kroner til 192 milliarder kroner. Dette skyldes at en rekke prosjekter forventes å bli sanksjonert innen utgangen av 2022, noe som også har vært kommunisert i flere andre analyser presentert gjennom 2021, som for eksempel fra SSB, Rystad Energy og Norges Bank.

– Analysen viser at næringen har tro på framtiden, og at oljenæringen også i framover vil spille en viktig rolle for norsk verdiskaping. Vi ser at prosjekter også blir tatt ut av selskapenes investeringsplaner. Selskapene prioriterer hardt, evaluerer porteføljene kontinuerlig og legger gjennomgående høye avkastningskrav til grunn for sine prosjekter, sier Bakken.

I tidligere års investeringsanalyser har vi understreket at flere prosjekter som var på et tidlig planleggingsstadium kunne bli realisert, uten at de var en del av investeringsanslaget på daværende tidspunkt. Det ville kunne løfte investeringene utover i femårsperioden. Et tilbakeblikk på tidligere analyser viser at antakelsen har truffet.

– I årets analyse ser vi en nedgang til 155 milliarder kroner i 2026, men fordi det ligger et stykke fram i tid kan tallet blir høyere. Dersom vi får stabil tilgang til attraktivt areal, leter og finner mer ressurser vil investeringsnivået kunne opprettholdes også på lengre sikt, sier Bakken.

Analysen gis ut årlig, og er basert på selskapenes egne investeringsplaner ved utgangen av inneværende år.

Se opptaket fra fremleggelsen av analysen her.

Du kan lese hele rapporten her.

Norsk olje og gass prognoser desember 2021 (MNOK 2022 kr)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Investeringer felt og funn

142 888

132 300

139 700

148 200

150 800

118 000

Nedstenging og fjerning

8 448

6 900

5 100

4 800

2 700

2 800

Rørtransport og landvirksomhet

5 115

3 800

6 200

8 200

9 000

5 300

Leting og konseptstudier

29 469

31 000

30 400

29 800

29 200

28 600

Total

185 919*

174 000

181 400

191 000

191 700

154 700

Anslått reell vekst

 

-6 %

4 %

5 %

0 %

-19 %

Totale investeringer des. 2020

182 000

164 500

165 100

170 900

148 300

 

* SSB telling november 2021 (2022 kr)