Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Øyvind Knoph Askeland

– Investerer for fremtiden

Statistisk Sentralbyrås investeringstelling viser en forsiktig økning i investeringen i olje- og gass.

– Vi ser en stabil og forutsigbar investeringsrate på sokkelen. Det er viktig for de over 200.000 som jobber i næringen, og for å sikre energiforsyningene til Europa, sier Ellen Bakken, sjefsøkonom i Norsk olje og gass. 

SSB venter nå at investeringene på norsk sokkel vil være 159,5 milliarder kroner i 2022, noe som er en økning på 3,3 prosent fra forrige anslag.  

– Anslaget er noe lavere enn vår egen investeringsanalyse, men dette kan nok forklares med at SSB kun teller med planlagte investeringer etter PUD, mens vi også inkluderer prosjekter der PUD ikke er levert, sier Bakken. 

Hun tror nivået vil være stabilt også fremover. 
- Vi ser at Europa har et stort behov for gass i lang tid fremover, samtidig som at nye løsninger som hydrogen og CCS er på vei frem. Vi anser det derfor som sannsynlig at vi kan gå stabile år med høy verdiskaping og sysselsetting i møte, sier Bakken.