Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Elektrifisering av sokkelen gir reelle utslippskutt

Olje- og gassbransjen også utvikle annen lavutslippsteknologi for å nå nullutslippsmål. Men frem mot 2030 er kraft fra land helt avgjørende.

Dette innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 9. februar.

I DN kunne vi lese at elektrifisering av sokkelen var et rart tiltak, ettersom den gassen som ikke blir brent på norsk klimaregning, isteden vil bli solgt og brent et annet sted. Men å erstatte bruk av gass og i stedet bruke ren elektrisitet på en plattform er like lite rart som å bytte en bensinbil med en elbil, eller elektrifisere mer av landbasert industri som bruker fossilt brennstoff nå.   Det gir reelle klimagassreduksjoner både nasjonalt og globalt – også når det gjøres i olje- og gassvirksomheten.

Gassen som eksporteres til Europa i stedet for å brennes i gassturbiner på sokkelen, vil bli brukt langt mer effektivt der, enten i mer effektive gasskraftverk eller til oppvarming og avkjøling i husholdninger og ikke minst om den erstatter bruk av kull.  Men hovedgrepene i klimapolitikken er å erstatte bruk av fossile brensler med ren elektrisitet der man kan. Det inkluderer også olje- og gassplattformer som skal produsere i mange år til.

EU har i tillegg reformert kvotesystemet ved å etablere en markedsmekanisme som gjør at når bedrifter trenger færre utslippskvoter, fjernes overskuddskvotene fra markedet. Elektrifisering bidrar dermed til reduserte utslipp i det europeiske energisystemet.

Alle sektorer må redusere klimagassutslippene sine betydelig og raskt for at vi skal være i nærheten av å nå klimamålene.  I tillegg til elektrifisering må olje- og gassbransjen også utvikle annen lavutslippsteknologi for å nå nullutslippsmål. Men frem mot 2030 er kraft fra land helt avgjørende.