Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Nå starter vi prosessen for å endre navn

Styret i Norsk olje og gass har bedt administrasjonen om å sette i gang en navneendringsprosess.

De siste årene har både industrien, Norsk olje og gass og markedene våre utviklet seg og opplevd store endringer.

– Vi er i dag en bred energiindustri med aktivitet også på nye forretningsområder, nye samarbeidskonstellasjoner og med ambisiøse mål både på klimagassreduksjoner og utvikling av nye næringer basert på kompetansen til olje- og gassvirksomheten, sier Monica Th. Bjørkmann, styreleder i Norsk olje og gass.

– Vi har nå en bredere medlemsmasse enn bare rene olje- og gass selskaper. Flere medlemsbedrifter driver både olje- og gassvirksomhet og annen aktivitet som fornybar energiproduksjon som havvind, CO2-lagring, hydrogen/ammoniakk eller havbasert mineralvirksomhet og flere av de nye medlemsbedriftene har kun aktivitet i de nye verdikjedene. Det nåværende navnet til organisasjonen er derfor ikke lenger dekkende nok for virksomheten til organisasjonen, fortsetter Bjørkmann.

Styret i Norsk olje og gass har derfor bedt administrasjonen om å sette i gang en navneendringsprosess.

– Vi er opptatt av å ha et navn som faktisk speiler bredden av våre medlemmer, som er dekkende for aktiviteten våre medlemmer har og at det er et navn som skal stå seg over tid. Vi skal ha stor medvirkning fra selskapene og fra administrasjonen. Hva som blir navnet vi ender opp med er for tidlig å si, men dette er en diskusjon vi gleder oss til å komme i gang med, avslutter Bjørkmann, styreleder i Norsk olje og gass