Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Vi henger etter i havvindsatsingen

Dagbladet bommer når de hevder at etterslepet på havvind skyldes de midlertidige skatteendringene.

Norsk leverandørindustri og operatørselskapenes har de siste årene vist evne til å opprettholde driften på sokkelen, tross pandemi og store ubalanser i flere av de globale markedene. Våren 2020 så det derimot ut til at det kom til å bli stans i framdriften av prosjekter som ikke var endelig vedtatt, slik at investeringene fra olje- og gassnæringen i verste fall kunne ha blitt halvert i år sammenlignet med nivået i 2019.

Felles for olje- og gassprosjektene er at det kreves grundige vurderinger og et omfattende arbeid før de ferdigstilles. Skulle olje- og gasselskapene opprettholde denne aktiviteten gjennom 2020, var man avhengig av midlertidige endringer i petroleumsskatten. Investeringsanalysen til Norsk olje og gass viser at de midlertidige endringene i petroleumsskatten har sikret at nye prosjekter kommer inn, og gjennomsnittlig investeringsnivå i perioden 2023-2025 er ventet å være likt investeringsnivået i 2019. Det har først og fremst vært avgjørende for å sikre leverandørindustrien.

Men etter 2030 er det ventet at aktiviteten og produksjonen av olje og gass på norsk sokkel vil avta. Selv om vi opprettholder leting etter nye funn i samme takt som man gjør i dag, så vil produksjonen halveres i 2040 sammenlignet med årets nivå dersom en ikke gjør et nytt funn tilsvarende Johan Sverdrup. Uten nye ressurser vil produksjonen i  2040 falle til om lag en tredjedel av dagens nivå. Våre medlemsselskaper er klare til å satse på flere andre næringer, deriblant havvind. Dagbladet har helt rett i at Norge henger etter i havvindsatsingen sammenlignet med landene rundt oss i Nordsjøen, men det er ikke de midlertidige endringene i petroleumsskatten som er årsaken til det.

Norsk olje og gass mener Norge har alle muligheter til å bygge en havvindindustri med en ny leverandørindustri med flere tusen arbeidsplasser, som øker krafttilgangen til Norge og som bidrar til å nå norske og europeiske klimamål. Når Dagbladet skriver at Norge til nå har utlyst prosjekter med kapasitet på 4,5 gigawatt, er det dessverre feil. Forrige regjering åpnet to områder i Nordsjøen for havvind, dette er Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Men det gjenstår fortsatt flere avklaringer før havvindselskapene kan søke og få tildelt områder for å utvikle havvindparker. Vi har, sammen med andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, gjentatte ganger kommet med konkrete forslag til hva som må på plass for å få til utbygging av havvindparker på norsk sokkel.

Når aktiviteten innenfor olje- og gassnæringen avtar i løpet av andre halvdel av 2020-tallet, er det avgjørende at rammevilkårene som til for eksempel havvind, har kommet på plass slik at de store havvindparkene blir en realitet på slutten av dette tiåret. Men fram til da er det viktig at leverandørindustrien har ordreinngang fra olje- og gassnæringen. Dette har de midlertidige endringene i petroleumsskatten sikret.