Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Havvind: Et utålmodig og fremoverlent stortingsflertall

Det er bra at energi- og miljøkomiteen ønsker støtteordninger som kan være utløsende for å få igangsatt prosjekter for flytende havvind.

- Vi er glade for at et bredt flertall i energi- og miljøkomiteen på Stortinget slår fast at Norge har svært gode forutsetninger for å satse på havvind i stor skala, og er utålmodig med å få til en rask og jevn utbygging av havvindparker, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Et bredt stortingsflertall er tydelig på at regjeringen må utlyse og tildele areal på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i løpet av 2023, sikre at neste tildeling av havvindareal skjer senest i løpet av 2025, og en må legge til rette for jevnlige tildelinger av nytt areal for havvind for å nå målet om tildeling av areal tilsvarende 30 GW innen 2040.

- Det vil legge grunnlag for en industriell havvindsatsning, og gi forutsigbarhet for havvindutviklere og leverandører som vil satse på havvind på norsk sokkel, sier Hildegunn T. Blindheim

- Skal 30 GW realiseres innen 2040 må en åpne nye områder for havvind fra og med denne stortingsperioden, etablere et hybridnett med hensiktsmessig markeds- og nettdesign, og etablere støtteordninger for de første  flytende havvind prosjektene, sier Blindheim.

Stortinget ber regjeringen også utrede ulike støtteordninger og virkemidler som kan være utløsende for å få igangsatt prosjekter for flytende havvind, deriblant differansekontrakter.

- Flytende havvind en relativt umoden teknologi, men det er forventet store kostnadsreduksjoner det neste tiåret slik at også denne teknologien vil bli lønnsom. For å kunne ta del i det industrielle kappløpet rundt flytende havvind bør en derfor etablere støtteordninger for de første prosjektene. Det er derfor bra at energi- og miljøkomiteen ønsker støtteordninger som kan være utløsende for å få igangsatt prosjekter for flytende havvind, avslutter Blindheim.