Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass

Bra at NOx-avtalen forlenges med to år

Staten og næringsorganisasjonene har forlenget NOx-avtalen (2018-2025), slik at virketiden løper ut i 2027.

Norsk olje og gass takker klima- og miljødepartementet og regjeringen for at avtalen forlenges med to år.

- Næringslivet skal gjennom store omstillinger fremover, og det er viktig at arbeidet med å redusere NOx-utslippene ses i sammenheng med den grønne omstillingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Avgiften på utslipp av NOx ble innført for å gi næringslivet insentiv til å redusere utslippene.

Olje- og gassindustrien har satt seg ambisiøse mål om å redusere utslippene av klimagasser til nær null i 2050.

- Dette er en svært viktig videreføring av regjeringen. Det gir forutsigbarhet for næringslivet og støtteordningene bidrar til å sikre gjennomføring av viktige prosjekter som reduserer NOx utslippene i Norge, sier Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

- Den viktigste kilden til utslipp av NOx er energiproduksjonen som skjer på plattformene offshore. I tillegg er dieseldrevne motorer på flyttbare rigger en viktig kilde. De flyttbare riggene benyttes både til leteboring og produksjonsboring.

- Vi kommer ikke utenom at det grønne skiftet vil koste. Vår oppgave er å nå klimamålene, samtidig som vi sikrer lønnsom produksjon fra norsk sokkel som skaper verdier og arbeidsplasser, legger hun til.