Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Equinor

Streik vil ramme nær 60 prosent av gasseksporten

Nærmere 60 prosent av gasseksporten på norsk sokkel rammes når streiken trappes opp videre fra lørdag 9. juli.

- Det vil gi daglige tapte inntekter på 1,8 milliarder kroner per dag, sier Hildegunn Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge. 

  • Omfanget av den sist varslede plassfratredelsen fra Lederne som trer i kraft lørdag 9. juli gir en streik som er svært ødeleggende og alvorlig både for Europa og Norge. Norge dekker en fjerdedel av Europas energiforbruk og Europa er helt avhengige av vi som nasjon leverer i en tid der Russlands forsyningskutt har ført til et svært stramt marked for naturgass. En streik av dette omfanget skaper enorme problemer for land som er helt avhengige av å få fylt opp lagrene sine av naturgass før høsten og vinteren.

  • Norge har det siste året innstendig blitt bedt om av andre land å finne måter å øke produksjonen av naturgass som kan eksporteres til Europa. Det har blitt gjort mye arbeid for å få dette til, både fra myndighetene og fra industrien. En streik vil være svært ødeleggende for Norges og industriens omdømme som en pålitelig og stabil leverandør av naturgass.

  • Norsk olje og gass har allerede signert tariffavtaler med Industri Energi og Safe for operatøransatte på norsk sokkel. Disse utgjør 85 prosent av medlemmene av fagforeningene som omfattes av Sokkelavtalene. Vi har også en tilsvarende avtale med Lederne, og Lederne er vel kjent med at vi ikke har noen mulighet til å gjøre noen endringer i denne.

  • Lederne har allerede de høyeste lønningene på norsk sokkel. Vi er enige med Industri Energi og SAFE om et oppgjør på 32.200 kroner i sentralt tillegg, samt justeringer på flere satser. I likhet med SAFE og Industri Energi har Ledernes medlemmer rett til å forhandle lokalt i etterkant av det sentrale oppgjøret. Det betyr at Ledernes medlemmer uansett er sikret kr 32.200. Det er derfor direkte uansvarlig å streike når lokale forhandlinger hvor Ledernes lønn blir fastsatt ikke har funnet sted ennå.

Fakta om opptrappingen av streiken

TIRSDAG 5. JULI:

Felt som rammes: Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør stenger ned.
Konsekvens: 1 prosent av gasseksporten på norsk sokkel faller bort, tilsvarende 27.500 fat oljeekvivalenter med gass. Kun Gudrun som produserer gass. Til sammen bortfaller det 89.000 fat oljeekvivalenter fra de tre feltene.

Tapte inntekter på 102 millioner kroner per dag.

ONSDAG 6. JULI:

Felt som rammes: Aasta Hansteen, Kristin, Heidrun og Tyrihans stenger ned.

Konsekvens: Tapt oljeproduksjon på 130.000 fat om dagen og en tapt gasseksport på 292.000 fat oljeekvivalenter om dagen. Det tilsvarer rundt 13 prosent av den totale gasseksporten på norsk sokkel.

Tapte inntekter på 521 millioner kroner per dag.

LØRDAG 9. JULI:

Felt som rammes: Gullfaks A, Gullfaks C og Sleipner blir tatt ut. Følgekonsekvensene er at:

Ved å stenge ned Gullfaks A og Gullfaks C må Gullfaks B, Snorre A og Visund stenge ned. Ved å stenge ned Sleipner A må eksportrør fra Kollsnes og Nyhamna stenges. Dette medfører at en må ta ned produksjonen på Kollsnes og Nyhamna. Dette medfører også at Kvitebjørn må stenge ned.  I tillegg må også Gina Krog, Sleipner Vest, Gugne, Sigyn,og Utgard stenges når Sleipner A stenges ned.

Tapt oljeproduksjon på 341.000 fat om dagen og en tapt gasseksport på 1.117.000 fat oljeekvivalenter om dagen. Det tilsvarer rundt 56 prosent av den totale gasseksporten på norsk sokkel.

Tapte inntekter på 1,826 milliarder kroner om dagen.