Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Høringsinnspill – tildeling av områder for havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Offshore Norge har i dag sendt høringsinnspill om rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Offshore Norge er positive til departementets foretrukne tildelingsmodell for Utsira Nord der arealtildeling og støttetildeling skjer i to steg, og positive til innretting av tildelingsmodell for Sørlige Nordsjø II med en prekvalifiseringsprosess før en auksjon.

Offshore Norge er kritiske til signalene departementet gir hva gjelder hvor mange prosjekter på Utsira Nord som vil få støtte. Regjeringen har et tydelig uttalt mål om at satsingen på havvind på norsk sokkel skal bidra til industriutvikling gjennom etablering av et hjemmemarked, og at havvindsatsingen skal gi positive lokale ringvirkninger. Dersom det skapes usikkerhet om mer enn ett prosjekt vil bli realisert, vil dette virke begrensende på investeringer i leverandørkjeden, og vil ikke legge til rette for den ønskede oppbyggingen av et hjemmemarked. I høringsinnspillet kommer Offshore Norge med innspill på tildelingsmodeller som kan ivareta målet om kostnadsreduksjoner for flytende havvindprosjekter og gjør det mulig å gi støtte til flere prosjekter som ikke er kommersielt modne. 

Les begge høringsinnspillene her:

Offshore Norge - Høringsinnspill prekvalifisering og auksjonsmodell 6.1.23.pdf

Offshore Norge - høringsinnspill tildelingskriterier Utsira Nord 6.1.2023.pdf