Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Kilian Munch

Årskonferanse 2023 innledning

Les administrerende direktør Hildegunn T. Blindheims innledning fra vår årskonferanse.

Vi har et veldig spesielt år bak oss som europeere og som bransje. Krigen i Ukraina har vart i over ett år med de lidelser og harde prøvelser for de som er igjen i landet og de mange som har flyktet.

Den geopolitiske situasjonen har endret seg betydelig.

EUs beslutning om å fase ut russisk gass og påfølgende motreaksjoner fra Russland har gitt en særdeles krevende energisituasjon i Europa. Norge som pålitelig leverandør av gass er kritisk viktig.

Våre medlemsselskaper har i fjor endret produksjon slik at vi kunne levere maksimalt på gass, noe som blir lagt merke til og satt pris på av mottaksland og EUs ledelse.

EU holder samtidig fast på klimamål og lanserte sin RePowerEU plan i fjor vår, hvor hovedtema er ytterligere satsing på fornybar energi både på land og til havs, satsing på lavkarbonteknologier og ikke minst en plan for hvordan bli uavhengig av russisk gass.

Den geopolitiske situasjonen har endret trusselbildet for Norge og petroleumsvirksomheten. Sikkerhetsmyndighetene har konkludert på at trusselbildet har økt betydelig og at norsk petroleumssektor er spesielt eksponert for russisk etterretningsaktivitet.

Situasjonen har også medført svært høye energipriser for husholdninger og industri i Europa inkludert deler av Norge, hvor både nedstenging av industri, endring av produksjon og fare for rasjonering har vært høyst aktuelle temaer i flere land.

Norsk sokkel blir kritisk viktig som pålitelig leverandør av gass og olje til Europa også framover.

Hvis vi skal greie å opprettholde nivået på produksjon av gass og olje, så er konkurransedyktige rammevilkår svært viktig. Dette betyr tilgang til areal og at det nå blir ro rundt petroleumsskatten. En bransje med så langsiktige perspektiver kan ikke operere med så mye usikkerhet som det nå er med forhandlinger rundt vitale rammebetingelser to ganger i året i budsjettforhandlingene.

Vi i næringen skal fortsette å forvalte ressursene med et høyt sikkerhetsnivå og på en mest mulig miljøvennlig måte. Vi skal hele tiden ha et høyt fokus på kontinuerlig forbedring av HMS.

I fjor skiftet vi navn fra Norsk olje og gass til Offshore Norge. Vårt nye navn representerer nå all aktivitet vi organiserer – olje og gass, havvind, CO2-fangst og -lagring, hydrogen og havbunnsmineraler.

Satsingen på de nye verdikjedene er svært viktig, både for å videreutvikle næringsvirksomheten offshore, sikre eksisterende arbeidsplasser og utvikle nye.  Det er ikke bare oss i Norge som utvikler disse løsningene, mange land i Europa satser offensivt og i USA har de lansert en skattepakke for å få fortgang på amerikansk grønn industri.

Det har skjedd mye på havvind det siste året i Norge også –utlysning av de første områdene kommer innen månedskifte og tildeling i løpet av året, såfremt regjeringen holder hva de har lovet. Men her kan vi ikke hvile på laurbærene.

Det er helt essensielt å holde tempo oppe for at vi ikke blir akterutseilt av andre land som satser på det samme, men også fordi det haster å få bygget ut mer kraft i Norge. Det blir særdeles viktig at nye områder for havvind og utlysninger kommer jevnlig slik at havvindbransjen har mulighet til å bygge seg opp.

De første kommersielle avtalene for CO2-lagring på sokkelen er undertegnet og åpningsprosessen for å lete og undersøke om vi kan utvinne mineraler fra havbunnen er på vei.

Og som vi gjør med olje og gassproduksjon, så må også de nye næringene utvikles slik at vi ivaretar klima, miljø, naturhensyn og sameksistens i havet.

Framover er det mange som vil trenge mer strøm, inkludert oss. I tillegg vil både vi og resten av næringslivet bygge opp nye næringer som vil ha behov for støtte i starten.

Det er både interessemotsetninger, bekymringer og sterke følelser.

Den siste tiden viser oss hvor viktig det blir med god dialog om de vanskelige dilemmaene for å forsøke å finne løsninger. La oss basere oss på fakta og lytte til hverandre.   La oss fortsette å snakke sammen uansett hvor uenige vi i første omgang ser ut til å være.

Vi som bransje og organisasjon skal gjøre vårt beste for å være en pålitelig dialog- og samarbeidspartner. Vi skal gjøre vårt beste for å være konstruktive også når det butter imot. Får vi til det, så tror jeg vi kommer til å finne løsninger sammen.

Jeg håper dere får en fin dag og en spennende årskonferanse.