Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Åslaug Haga (adm.dir Fornybar Norge) og Hildegunn T. Blindheim (adm.dir Offshore Norge) på rapportlansering.

Fersk rapport: Havvind vil spille en viktig rolle i kraftsystemet i Nord-Europa fram mot 2050

På oppdrag fra Fornybar Norge og Offshore Norge har THEMA gjennomført en kvalitativ analyse av hvordan 30 GW havvind på norsk sokkel kan realiseres med vekt på ulike langsiktige nettløsninger i Norge

- Når vi uansett kommer til å ha kabler, enten direkte fra havvindparker eller en blanding av det som denne rapporten ser på, må vi ha et veldig tett internasjonalt samarbeid for å få det til. Derfor håper vi at denne rapporten kan bidra til å få ned polariseringsnivået, slik at vi kan diskutere dette på en ordentlig måte, sier administrerende direktør i Offshore Norge, Hildegunn T. Blindheim.

F.v: Hildegunn T. Blindheim (Offshore Norge), Åslaug Haga (Fornybar Norge), og statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Konklusjonene i rapporten:  

  • En løsning med radialer til Norge hvor Norge er hovedmarkedet for havvind og parkene knyttes til radielle løsninger distribuert langs hele kysten krever svært høy forbruksvekst og store nettinvesteringer utover det som allerede er planlagt 
  • Utbygging av ressursene i sørlige deler av norsk sokkel med tilknytning til Europa gir gode avsetningsmuligheter, men utfordrer systemdriften og stiller høye krav til internasjonal koordinering  
  • Distribuert utbygging og direkte tilknytninger til Europa demper effekten på det norske kraftsystemet, men vil også kreve mye internasjonal koordinering og aksept for direkte eksport av havvindproduksjon 

Vi trenger fortsatt mer kunnskap om tekniske, økonomiske og miljømessige egenskaper ved storskala havvindutbygging før vi beslutter en langsiktig utviklingsretning. Scenarioene Thema har sett på, utgjør i stor grad ytterpunkter langs ulike dimensjoner. Gode langsiktige løsninger stiller krav til regulering og politikk nå og Thema løfter frem følgende områder som bør settes på agendaen raskt:  

  • Sikre aksept for nettutbygging innenlands.  
  • Styrke koordineringen mellom produksjon, forbruk og nett. For å unngå store ubalanser som gir knapphet og høye priser eller store overskudd med tilhørende støttebehov og ineffektiv ressursutnyttelse, må koordineringen mellom myndighetene og aktørene i de ulike delene av kraftsystemet styrkes. I den forbindelse er det også viktig å bruke markedsbaserte virkemidler så langt det er mulig for å gi signaler om knapphet og overskudd i ulike deler av nettet. 
  • Sikre norsk deltakelse i politiske og regulatoriske prosesser på EU-nivå og mellom landene rundt Nordsjøen. 

Hele rapporten kan du lese her.