Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Positivt at nye havvindområder pekes ut

Offshore Norge er fornøyd med at det i dag ble lagt frem forslag til nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sammen med flere andre direktorat hatt i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Oppdraget var å identifisere arealer tilsvarende minimum 30 GW havvind.

I dag presenterte NVE arbeidet sitt for olje- og energiministeren på et pressemøte i Oslo, der direktoratgruppen har identifisert 20 områder for havvind, som det anbefales å utrede videre.

- Vi ser frem til å gå gjennom forslaget og har en positiv forventning til at NVE, sammen med direktoratgruppen, har gjort et godt og grundig arbeid som fører til et forslag til areal som kombinerer vindressurser og andre næringer som bruker havet, sier Hildegunn Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge.

Hun mener det er bra at NVE og Fiskeridirektoratet er enige om det aller meste av arealet som det foreslås kan brukes.

- Offshore Norge som bransjeorganisasjon søker å utvikle havvindindustrien innen regjeringens uttalte mål om sameksistens med blant annet fiskerisektoren, og støtter målet om utvikling av 30GW innen 2040, sier Blindheim.

Se NVEs oversikt over de identifiserte 20 områdene her.