Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Bilde: Adobe

Viktig godkjenning av Melkøya

Regjeringen har godkjent Snøhvit Future-prosjektet, og lanserer samtidig et stort kraft- og industriløft for Finnmark.

– Dette er veldig gode nyheter. Elektrifisering av Melkøya vil være viktig for å sikre eksisterende og nye arbeidsplasser i Hammerfest og Finnmark, for å nå Norges klimamål og sikre energi til Europa frem mot 2050, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør  

Regjeringen har godkjent Snøhvit Future-prosjektet og lanserer samtidig et stort kraft- og industriløft for Finnmark. Regjeringen har også gitt konsesjon til ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og 132 kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya, slik at nettutbyggingen kan settes i gang. 

– Hovedproblemet er at det er for dårlig nettkapasitet og for lite kraft, uavhengig av Melkøya. Derfor er det viktig at regjeringen er tydelig på at det både skal bygges ut mer kraft og nettkapasitet. Det er viktig for både folk og næringsliv, fortsetter Blindheim. 

Prosjektet skal redusere CO2-utslippene med 850 000 tonn i året. 

– Utslippene på Melkøya vil med dette gå fra å være et av Norges største utslipp til å bli ned mot null. Dette er et viktig bidrag for at Norge skal få ned de totale utslippene og nå klimamålene, sier Blindheim.  

I utbyggingsfasen estimerer Equinor og partnere en regional sysselsetting på rundt 1.700 årsverk. 

– Dette vil være viktig for hele Nord-Norge. Prosjektet gjør at vi trygger eksisterende arbeidsplasser og at det kan skape nye, samtidig som vi kutter klimagassutslipp. Omtrent 70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen vil tilfalle norske bedrifter, og mer enn en tredjedel av dette vil gå til Nord-Norge, avslutter Blindheim.