Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Verneombud Mari Haug og kontraktsdirektør Kjell-Ronnie Grytten mener samarbeidet internt i bedriften er blitt bedre etter at bransjeprogrammet ble innført.

Reduserer sykefravær og frafall i bedriftene

Forpleiningsbedriften Coor er en del av IA-bransjeprogrammet i olje- og gassnæringen, noe som gir bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær.

Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen ble i 2019 tildelt eget IA-bransjeprogram fordi bransjen er preget av betydelig omstilling. Noe som potensielt kan føre til et dårligere arbeidsmiljø og økning i sykefravær og frafall.

Programmet omfatter bedrifter fra leverandørindustrien (medlemmer i Norsk Industri) og de som driver forpleining på oljeplattformer i Nordsjøen (medlemmer i Offshore Norge).

Coor har vært med fra starten i 2019 og bruker programmet aktivt. Kontraktsdirektør Kjell-Ronnie Grytten har ansvaret for at programmet blir gjennomført i bedriften.

― Vi er med fordi jeg har tro på å samarbeide om noe som gagner alle. Underveis i mine studier studerte jeg «co-opetition». Det handler nettopp om at konkurrenter samarbeider om noe som betyr like mye for begge – og som derfor ikke skal forringe konkurransefortrinn for noen av partene, forteller Grytten.


Styrker lederopplæringen
Bedre opplæring av ledere på førstelinje- og mellomledernivå har vært et ønske fra mange av bedriftene i bransjeprogrammet, et basisprogram Coor benytter seg av.

― Vi har i om lag seks år jobbet med en #jegbryrmeg-kultur i selskapet. I IA-bransjeprogrammet har vi brukt lederutviklingsprogram for å styrke våre ledere på sentrale områder som krevende samtaler, dokumentasjon av disse, sykefraværsoppfølging og samtaleteknikk knyttet til dette samt hvordan jobbe for et godt psykososialt arbeidsmiljø, sier Grytten.

Lederutviklingsprogrammet de bruker er laget sammen med Moment organisasjon og ledelse AS. Det er et spesialtilpasset opplegg og som bedriften har jobbet med i to år. Det har vært flere samlinger på Teams og fysiske møter.

Dysleksivennlig arbeidsplass
Et annet viktig delprogram han fremhever er Dysleksivennlig arbeidsplass. Lese- og skrivevansker, matematikk- og språkvansker er vanligere enn de fleste tror. Det er antatt at så mange som 40 prosent har slike utfordringer i større eller mindre grad.

For industrien kan dette utgjøre en sikkerhetsrisiko, fordi mange ansatte sliter med å forstå skriftlige rutiner og sikkerhetsinstrukser.

― Vi har jobbet med Dysleksivennlig arbeidsplass og jobber kontinuerlig med åpenhetskultur for å sikre mest mulig læring i organisasjonen fordi vi tror på at dette styrker sikkerhet samt at det kan bidra til et bedre arbeidsmiljø som vi tror vil bedre sykefraværet på sikt, forteller Grytten.

Hvordan har IA-bransjeprogrammet blitt mottatt blant medarbeiderne i Coor?

― Jeg opplever at det har blitt veldig godt mottatt. Det har blant annet ført til en mye tettere dialog med verneapparatet. Vi snakker om det kontinuerlig, det vil si at det må følge opp av oss som er i ledelsen. Tett oppfølging er en forutsetning for å lykkes, sier Grytten.

Tett oppfølging er viktig
Hans opplevelse er at det har styrket verneapparatet og bedriftens ledere betraktelig. Det er blitt en reduksjon i sykefraværet, som ikke er i den størrelsesorden som var forventet og ønsket, likevel vil han anbefale andre bedrifter til å delta i IA-bransjeprogrammet.

― Vi har en reduksjon på over to prosentpoeng. Det oppfatter vi som en god begynnelse. Åpenhetskultur mener vi er en forutsetning for å lykkes på flere områder: Bedre HMS, bedre risikostyring, bedre psykososialt arbeidsmiljø, mer fornøyde ansatte og mange flere områder. Vi tror derfor også at det også vil kunne redusere sykefraværet på sikt ettersom åpenhetskultur vil gi oss mer informasjon om hva vi som ledelse kan og bør gjøre for å forbedre oss i alle akser – spesielt innen HMS og risikostyring, avslutter han.

Les mer om IA-bransjeprogram i olje- og gassnæringen her.

Verktøy: