Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Næringen er allerede i gang med å redusere utslippene ned mot null

I dag la klimautvalget 2050 frem sine forslag.

I dag la klimautvalget 2050 frem sine forslag. Dette er Offshore Norges første reaksjon:

- Førsteinntrykket er at rapporten beskriver utfordringene vi står foran. Vi er enige med utvalget at utslippene må reduseres. En samlet olje- og gassbransje har satt mål om å redusere utslippene ned mot null i 2050, og det jobber vi med hver eneste dag. Nå skal vi se nærmere på hvilke løsninger utvalget peker på. Næringen har en plan for utslippskutt. Det er krevende, men mulig. Samtidig har det siste året tydeliggjort utfordringene ved redusert tilbud.  

- Det viktige nå er å få en helhetlig plan for å bygge opp de nye næringene. Vi som industri vil både være med å bygge ut havvind slik at vi får mer fornybar energi, utvikle teknologi som CO2-fangst og -lagring slik at Europa kan lagre sine utslipp på norsk sokkel. I tillegg har vi ambisjoner om å produsere hydrogen som vil bidra til å få ned utslippene ytterligere  

- Fremover vil utslippene reduseres både på grunn av redusert produksjon og reduksjon i utslippene. Samtidig vet vi at det vil være noe behov for olje og gass og nye investeringer for å møte etterspørselen, da er det viktig at den produseres med så lave utslipp som mulig.   

- Det vil ikke være fornuftig at Norge skal slutte å lete etter olje og gass. Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre energi, inkludert blått hydrogen og naturgass. Skal vi greie å levere det, er vi helt avhengig av å finne nye ressurser og da må vi fortsette å lete. 

- Sammen med KonKraft-partnerne har olje- og gassnæringen en ambisiøs klimastrategi og jobber systematisk for å redusere egne utslipp. Vi kjenner ikke til andre næringer som gjør en like grundig jobb med å identifisere nye klimatiltak og måle utviklingen mot måloppnåelse. I 2030 skal vi ha redusert utslippene med 50 prosent. Statusrapporten for 2023 viser at det mulig å få til, selv om det kommer til å bli krevende.