Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Statsbudsjettet 2024: Forutsigbarhet gir inntekter og aktivitet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 832 milliarder kroner i 2024.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 832 milliarder kroner i 2024, tilsvarende om lag halvparten av statens totale utgifter på statsbudsjettet. 

― Norsk olje- og gassnæring skaper store verdier, sikrer arbeidsplasser i hele landet og spiller en viktig rolle for å sikre Europa energien de har behov for. En avgjørende forutsetning er at næringen har forutsigbare og stabile rammevilkår. Budsjettforslaget for 2024 ser ut til å sikre forutsigbarheten næringen etterspør. Nå er det viktig at skattereglene for petroleumsnæringen ligger fast og at det ikke skapes usikkerhet ved at de tas inn i budsjettforhandlingene, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Offshore Norge.