Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Anbefalt praksis for sameksistens mellom fiskeri og havvind: Nå kan du laste ned dreieboka

Tidligere i år ble det enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri, og det skulle lages en egen dreiebok. Nå er dreieboken tilgjengelig for alle som måtte ha behov for den.

I juni 2023 presenterte Offshore Norge, Norges Fiskarlag og Fiskebåt enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri. Det omfatter blant annet.:

  • Utbygging av vindkraft i norske havområde skal bidra til å dekke samfunnets behov for fornybar energi, samtidig som en tar hensyn til miljø og fiskerinæring.
  • Vindkraft til havs skal ikke bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder. Det skal også tas nødvendig hensyn til vandringsruter for viktige bestander.
  • Områder som er foreslått, og eller åpnet for utbygging av havvind må utnyttes best mulig. Både myndighetene og næringene må derfor helt fra start legge vekt på arealeffektivitet.
  • All utbygging av vindkraftverk til havs må bygge på tilstrekkelig god kunnskap om effekter på havmiljø og fiskeri.
  • Det må fra starten av være et statlig ansvar å stille klare vilkår, inkludert finansiell sikkerhet, som sikrer fjerning av vindkraftanlegg etter endt drift.

Alle prinsippene finner du her.

Dreiebok

Målet med dreieboken er at den skal fungere som en oppskrift for å unngå konflikt mellom næringene i utvikling og drift av havvindprosjekter, innenfor områder myndighetene allerede har åpnet for slik utbygging. Boken er ment som en praktisk håndbok og oppslagsverk for når- og hvordan næringene bør ha dialog, involvere hverandre, diskutere og samarbeide ved ulike aktiviteter relatert til havvindprosjekter.

Dreiebok-forside-sisse1.jpg

Les hele dreieboken her.

For mer informasjon, ta kontakt:

Turid Øygard
Fagsjef sameksistens og havvind