Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Et viktig steg for storskala flytende havvind i Norge

Energidepartementet har i dag sendt ut regjeringens høringsforslag til en støtteordning for flytende havvind i Vestavind B og Vestavind F, som inkluderer Utsira Nord.
― Prosessen rundt Utsira Nord, etter at den første utlysningen kom i mars i fjor, har vært krevende med mange utsettelser og lite forutsigbarhet. Det er derfor bra at regjeringen nå er kommet et steg videre i prosessen med å få utlyst og tildelt prosjektområder, sier Roger Pedersen, direktør havvind i Offshore Norge.  
― Vi er glade for at regjeringen fortsatt ønsker en to-stegs konkurransemodell hvor prosjekter først blir tildelt basert på kvalitative kriterier og hvor det er konkurranse om støtte på et senere tidspunkt. Flytende havvind er en mer umoden teknologi enn bunnfast havvind, og to-stegs modellen vil bidra til en mer kostnadseffektiv realisering av storskala flytende havvind, og dermed lavere behov for statsstøtte, sier Pedersen  
I høringen er det også presentert oppdaterte kostnadsanslag for flytende havvind fra NVE. 
― De siste årene har det vært kostnadsøkninger i havvind som følge av økte renter, press i leverandørkjedene og økte råvarepriser. Det er bred enighet om at kostnadene for havvind vil falle som følge av innovasjon, skala, standardisering og industrialisering. Hvor fort kostnadene vil falle vil blant annet avhenge av hvor raskt og i hvilken skala flytende havvind bygges ut, sier Pedersen  
― Fremover er vi tjent med en god prosess som gir god tillit mellom aktørene, og som gjør at Norge raskest mulig kan komme i gang med den flytende havvindsatsingen. Havvind generelt, og flyende havvind spesielt, har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri, sier Pedersen.