Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Ny næringsplan for norske havområder

Økt aktivitet til havs kan føre til press på areal som kan være egnet for flere formål. Næringsplanen belyser problemstillinger for havet og havnæringene, med særlig oppmerksomhet om sameksistens.

Denne uken lanserte fiskeri- og havminister, Marianne Sivertsen Næss, «Næringsplan for norske havområder». Planen inneholder ti overordnede prinsipper.

― Havet er viktig for Norge, og vi har store ambisjoner for havnæringene. De skaper mange arbeidsplasser langs hele kysten og er utgangspunkt for kompetansemiljøer i verdensklasse og noen av landets mest innovative bedrifter. Målet er å utvikle eksisterende næringer og samtidig legge til rette for nye, bærekraftige næringer til havs, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Etter fremleggelsen deltok Hildegunn T. Blindheim i panelsamtale sammen med representanter fra Norges Fiskarlag, WWF og Norges Rederiforbund. Hildegunn T. Blindheim gratulerte ministeren med Næringsplanen, og pekte på at det er viktig at departementene følger opp Næringsplanen med enda bedre samarbeid dem i mellom. I dialog om sameksistens vektla Blindheim å definere hva man mener når man snakker om sameksistens mellom næringer, eller sameksistens med natur. Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, sa at det ikke fins noe «sesam sesam» som vil løse arealutfordringene fremover, og at selv om alle har lært at «Min båt er så liten og havet stå stort», krever det innsats å få til gode løsninger for alle som nå vil bruke havet.

Næringsplanen trekker frem arbeidet om kjøreregler for havvind, som er et initiativ mellom Offshore Norge, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag og Nord Fiskarlag.

I juni 2023 kom organisasjonene til enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri. I kapittel 5 boks 5.5 i næringsplanen, er dreieboka og prinsippene nevnt. Ellers er det mye i den nye planen som er i samsvar med prinsipp for sameksistens, som næringene har blitt enig om tidligere.

― En god og systematisk dialog mellom brukerne av havet er helt avgjørende, sier fagsjef sameksistens og havvind Turid Øygard. Prinsippene i næringsplanen tilsvarer i stor grad prinsippene fiskeri- og havvindnæringen ble enige om i 2023. Det er avgjørende med et videre systematisk arbeid for å gjennomføre prinsippene. Dette krever samarbeid mellom næringene og myndighetene, sier Turid Øygard.

Les mer om arbeidet vårt med sameksistens her.

Kontakt

Turid Øygard
Fagsjef sameksistens og havvind