Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Søk: støy

 • Redusere støy ved heliport

  Redusere støy ved heliport Bakgrunn   Målinger har vist at støy utenfor helikoptret bidrar til den daglige støyeksponeringen for helikopterpassasjerene. I tillegg er bakkepersonell på land utsatt

 • Drift HMS Presentasjoner

  Presentasjoner fra avslutningsseminar prosjekt Støy

 • Egenprodusert støy

  Egenprodusert støy kommer fra verktøy som brukes i forbindelse med bygging, vedlikehold, bearbeiding, rivning og lignende.

 • Egenprodusert støy

  Et hovedmål for delprosjektet om egenprodusert støy er å vise hvordan støynivået kan reduseres slik at støygrensene gitt i aktuelle forskriftet ikke overskrides.

 • Annen informasjon om støy

  Annen informasjon om støy Generelt om støy Frokostmøter og konferanser - dokumentasjon og film Retningslinjer, rammebetingelser og ansvar Artikler og rapporter Om prosjekt støy i petroleumsindustrien

 • Støy i og rundt helikopter

  Helikopter er det viktigste transportmiddelet for offshorearbeidere som skal til og fra jobb i Nordsjøen. Stor trafikk og høyt støynivå fra maskinene gir fare for hørselskade både for passasjerene og

 • Drift Bruk av Støy- og vibrasjonsdatabasen

  Støy- og vibrasjonsdatabasen innehar i stor grad målinger av vibrasjoner som er gjennomført under reelt arbeid, og inneholder data for et stort tverrsnitt av verktøy og aktiviteter.

 • Grenseverdier for støy

  For å begrense støyeksponering og redusere risikoen for hørselskader sette myndighetene en maksimal grense for støyeksponering.

 • Generelt om støy

  Generelt om støy Støyprosjektet har ikke skrevet noen stor sammenfatning om støy generelt. Det finnes imidlertid mye tilgjengelig litteratur som bl.a. beskriver hva lyd og støy er og som omtaler