Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Standardisering

Norsk olje- og gassindustri er kommet svært langt i standardiseringsarbeidet. Ikke minst er det blir det arbeidet opp mot ISO (International Organization for Standarization). Utvikling av internasjonale standarder i petroleumssektoren vil gi forbedring av teknologi, øke HMS-nivået og ikke minst kunne føre til kostnadsbesparelser for hele industrien

Standardiseringsarbeidet i Norge er sentralt i forbindelse med hvordan de internasjonale standardene innen petroleumssektoren på verdensbasis blir utformet. Norsk olje og gass' standardiseringsarbeid skjer i hovedsak gjennom Standard Norge.

I 2006 mottok den norske petroleumsnæringen en ærespris av ISO for sitt standardiseringsarbeid. Begrunnelsen var at næringen gjennom flere år har prioritert aktiv og internasjonalt rettet deltakelse i standardiseringsarbeidet.

NORSOK-eierne har i 2015-16 gjennomgått samtlige NORSOK-standarder og kommet med en felles posisjon på samtlige standarder. Prosjekt NORSOK-analyse har hatt som formål å utarbeide NORSOK-eiernes samlede posisjon for NORSOK-porteføljen, det vil si å utarbeide en posisjon for hver enkelt NORSOK-standard med tanke på videre prioriteringer og ressursinnsats.

Petroleumsindustrien ønsker utvikling av og tilgang til standarder av høy kvalitet, som bidrar til gode tekniske og kostnadseffektive løsninger. I et globalt marked vil industrien først og fremst arbeide for utvikling og bruk av internasjonale standarder. Nasjonale bransjestandarder, som NORSOK, skal dekke gapet mellom internasjonale standarder og det norske behovet.

NORSOK-standarder utvikles av den norske petroleumsindustrien. Standardene eies av Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund. Sektorstyre Petroleumsstandardisering forvalter standardene.

Les sluttrapporten her.