Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Mål, strategi og utfordringer

Her kan du lese Offshore Norge sin strategi for havvind, våre mål og utfordringer.

Strategi for havvind i Offshore Norge 

Strategiske målsetninger, vedtatt i styret 26. november 2020. 

Arbeidsområder under de strategiske målsetningene 

 1. Vi skal bidra til å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig næring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer 
  1. Fiskale rammevilkår og/ eller støtteordninger 
  2. Konsesjonssystemet 
  3. Tilgang på areal 
  4. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, rammeverk 
  5. Ytre miljø 
  6. Lønns- og arbeidsvilkår 
 2. Vi skal bidra til å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi 
  1. Fremvekst av norsk leverandørindustri 
 3. Vi skal bidra til reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt – samtidig som hensynet til natur og miljø ivaretas på en bærekraftig måte
  1. Elektrifisering av olje- og gassinnretninger 
  2. Følge opp EU og UKs arbeid med havvind 
  3. Naturhensyn og bærekraft
  4. Etablering av infrastruktur for kraft​
 4. Vi skal bidra til sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet 
  1. Sameksistens med fiskeri 
  2. Sameksistens med andre næringsinteresser, skipsfart, petroleum og havbruk 
  3. Synergi mellom næringer 

Offshore Norge mener at en målrettet norsk havvind-satsing kan: 

 • bygge en helt ny leverandørindustri med flere tusen industriarbeidsplasser og gi grunnlag for aktivitet i flere tiår fremover 
 • øke krafttilgangen til Norge, gi økt forsyningssikkerhet og opprettholde Norges posisjon som nettoeksportør av kraft 
 • bidra til å nå norske og europeiske klimamål og sikre en sterk norsk rolle i utvikling av nordsjønettet 

Kontaktperson

Roger Pedersen
Direktør for havvind