Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Ofte spurt

Vi har besvart spørsmålene som går igjen.

Hva er havvind? 

Havvind er vindkraft produsert fra vindturbiner som er plassert til sjøs. Havvind avgrenses mot landvind, der vindturbinene er plassert på landjorda.

Vi skiller mellom flytende havvind, der turbinene er festet med et anker, og bunnfast havvind, der turbinene står fastmontert på havbunnen. Flytende havvind er aktuelt der vanndybden er stor. 

Er havvind fornybart? 

Ja, og havvind vil kan bli en sentral kilde til fornybar energi i hele verden. Havvindnæringen har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri, og samtidig bidra til å nå norske og europeiske klimamål. 

Hva med fiskerne? 

En god dialog med brukerne av havet generelt, og fiskerne spesielt, er avgjørende for å lykkes med havvind. Offshore Norge er i tett dialog med fiskeriorganisasjonene og vi arrangerer sammen årlige seminar om fisk og havvind. 

Hva må til? 

En storstilt havvindsatsing på norsk sokkel krever at en legger til rette for at det kan bygges ut 2-3 GW havvind i året gjennom 2030- og 2040-tallet.  

Har vi teknologien? 

Hywind Tampen er et godt eksempel på hvordan bransjen løser utfordringer og ser mulighetene. Som verdens største flytende havvindpark leverer den viktig strøm til olje- og gassplattformer. Prosjektet vil bidra til videreutvikling av flytende havvindteknologi, og redusere kostnadene ved framtidige havvindparker. 

Hva er målet? 

Bygge en helt ny leverandørindustri med flere tusen industriarbeidsplasser og gi grunnlag for aktivitet i flere tiår fremover, øke krafttilgangen til Norge, gi økt forsyningssikkerhet og opprettholde Norges posisjon som nettoeksportør av kraft, bidra til å nå norske og europeiske klimamål og sikre en sterk norsk rolle i utvikling av nordsjønettet. 

Hva er utfordringene med havvind? 

Det er mange interesser å ivareta når man etablerer seg i havet. Derfor er det særlig viktig å sikre god sameksistens helt fra begynnelsen. I tillegg er det viktig at de som får tillatelse til utbygging tar hensyn til klima og miljø. 

Kontaktperson

Elizabeth Åsjord Sire
Kommunikasjonsleder havvind