Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Formålstjenlig risikoanalyse

En arbeidsgruppe opprettet av Norsk olje og gass har gjennomgått dagens praksis når det gjelder risikoanalyser for å identifisere forbedringsområder. Formålet har vært å fremme forslag som kan gi bedre risikostyring gjennom mer effektive og formålstjenlige risikoanalyser, samt sikre at dagens sikkerhetsnivå opprettholdes og videreutvikles.

Dette notatet oppsummerer arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger, herunder forslag til plan for videre arbeid.