Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

SORTE SVANER – Et utvidet perspektiv på risiko

Vi bruker begrepet «Sorte svaner» for å vekke oppmerksomhet og aktsomhet i forhold til usikkerhet og risiko som er knyttet til virksomheten i olje- og gassindustrien.

Sorte svaner brukes ofte som en metafor for en sjelden og ekstrem hendelse som kan inntreffe.  Denne metaforen anvendes innenfor risikofagfeltet for å rette oppmerksomhet mot at alvorlige hendelser kan skje; hendelser som vi ikke hadde tenkt på eller visste om, som vi så bort fra eller som var ansett som noe som ikke kunne skje. Vi bruker begrepet «Sorte svaner» for å vekke oppmerksomhet og aktsomhet i forhold til usikkerhet og risiko som er knyttet til virksomheten i olje- og gassindustrien. Det gjelder å forstå og håndtere risiko. «Sorte svaner» skal hjelpe oss til å se usikkerhet og risiko før faren for en hendelse og ulykke går over i virkelighet. 

Her kan du lese rapporten

Filmene nedenfor gir innblikk i hva et utvidet perspektiv på risiko går ut på. Det utvidede perspektivet på risiko inkluderer usikkerhet, kunnskap, og overraskelser. Filmene er utviklet i samarbeid mellom Norsk olje og gass og professor Terje Aven (UiS)