Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

De midlertidige skatteendringene

De midlertidige skatteendringene har virket slik de var tiltenkt.

Våren 2020 var det svært høy usikkerhet og svært lave olje- og gasspriser, og våre medlemsselskap ga klar beskjed om at prosjekter som ikke var endelig vedtatt sto i fare for å bli utsatt eller kansellert. Det ville hatt store konsekvenser for arbeidsplassene, kompetansen og teknologiutviklingen i leverandørindustrien. Et bredt stortingsflertall sikret derfor midlertidige endringer i petroleumsskatten.

Vi har i de snart to siste årene sett klar effekt av denne tiltakspakken. Blant offshore-regionene har Norge hatt det mest stabile investeringsnivåene innen felt og funn globalt i perioden 2019-2021, noe som er vist i en analyse av Rystad Energy fra juni 2021. I tillegg sikrer et robust aktivitetsnivå i olje- og gassnæringen betydelige skatteinntekter til staten.

De midlertidige skatteendringene har virket slik de var tiltenkt. Det kommer prosjekter som gir verdifulle arbeidsplasser over hele landet, fellesskapet store skatteinntekter og Europa pålitelig energi. Det har først og fremst vært viktig for å sikre leverandørindustrien, men i tillegg har man bevart viktig kompetanse som skal benyttes til å bygge nye verdikjeder innen havvind, hydrogen og CCS.

Ønsker du å snakke med noen med kompetanse på skatt?