Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Juridisk utvalg

Les mer om utvalgets arbeid

Utvalget har som overordnet mål at lov, avtale- og konsesjonsverk er forutsigbart og fremmer kostnadseffektivitet og lønnsomhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.
Utvalgets arbeid skal være forankret i organisasjonens strategi og hovedoppgaver, og skal være mål- og resultatorientert.

Utvalget skal ivareta foreningens juridiske interesser innen områdene:

- petroleumsrett

- konkurranserett

- forvaltningsrett

- strafferett

- privatrett og tilknyttede områder

- avtale- og konsesjonsverket

Utvalget skal: • utarbeide høringsuttalelser og industriposisjoner innen nevnte fagomåder

• kommunisere klare industristandpunkter i forhold til sentrale problemstillinger.

Gjennom tverrfaglig og aktivt samarbeid med øvrige utvalg og i nær dialog med adminstrasjonen, skal utvalget innen ovennevnte områder:

- følge opp felles standpunkter og strategier, og

 - ta opp felles problemstillinger overfor myndigheter og andre næringsorganisasjoner.

Hver av medlemsbedriftene i oljeselskaps- og leverandørgruppen kan oppnevne en representant til utvalget.