Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Beste praksis - oljedriftsmodellering

Acona, Akvaplan-niva og DNV GL har i samarbeid med Norsk olje og gass utarbeidet en beste praksis for oljedriftsmodellering. Primært er denne gyldig ved bruk av SINTEFs oljedriftsmodell, men flere av elementene er også aktuell ved bruk av andre modellverktøy. Målsetningen for en felles beste praksis for statistiske oljedriftsberegninger til bruk i miljørisikoanalyser for norsk sokkel, er at resultatene for en aktivitet reflekterer aktivitetens egenskaper, inkludert lokasjon, fluidegenskaper, strømningsrater og gass/olje forhold. Arbeidet har omfattet:

◦ Strømdata
◦ Vinddata
◦ Sensitivitetstesting av modellversjoner
◦ Sensitivitetstesting og standardisering av innstillinger

I tillegg til beste praksisdokumentet legges også ved sentrale vedlegg.