Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Bransjemal - OGI "Leak/no leak" for kvantifisering av smålekkasjer og diffuse utslipp

Vedlegg til Håndbok for kvantifisering av direkte metan- og NMVOC‑utslipp, vedlegg til retningslinje NR: 044.

Dette dokumentet er et vedlegg til Håndbok for kvantifisering av direkte metan- og NMVOC‑utslipp, vedlegg til retningslinje NR: 044 og skal være utgangspunkt for eventuelle selskapsspesifikke, installasjonsspesifikke prosedyrer/instrukser for OGI/IR "Leak/no leak" målinger.

Hensikten med bransjemalen er å sikre at utslippsmengdene fra smålekkasjer og diffuse utslipp måles/beregnes og rapporteres på en måte som sikrer konsistens over tid og på tvers av operatører, lisenser og innretninger.