Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Veileder i beregning av utblåsningsrater og -varigheter for bruk i miljørisikoanalyser

Rev. juni 2021.

Dette er en oppdatert versjon av rapporten: Retningslinjer for beregning av utblåsningsrater og -varighet til bruk ved analyse av miljørisiko (2007). Utblåsninger av olje inngår som den viktigste hendelsen i miljørisiko- og beredskapsanalyser.

Det er utarbeidet et eget vedlegg som beskriver harmonisert metodikk for letebrønner i mer detalj enn hovedveilederen.