Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Europa trenger fortsatt norsk olje og gass

WWF og Greenpeace skriver i Klassekampen 13 juni at Regjeringen kan stanse letingen etter olje og gass på norsk sokkel med god samvittighet ovenfor EU. Det er interessant ettersom EU selv sier det motsatte.

Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 17. juni.

Norge spiller i dag en avgjørende rolle for energisikkerheten i Europa som skal gjøre seg uavhengig av Russisk energi. Nær all olje og gass som produseres på norsk sokkel eksporteres nå til land i Europa. Det er fordi norsk olje og gass er svært konkurransedyktig, samtidig som vi blir sett på som en stabil og pålitelig partner. EU selv støtter videre leting og utvikling på norsk sokkel ettersom dette er avgjørende for å stagge den naturlige nedgangen i produksjon og sikre viktige energileveranser i dag, men også fremover når klimamål skal nås.

En beslutning om letestans på norsk sokkel slik WWF og Greenpeace tar til orde for, vil medføre en forsert nedtrapping av produksjon som vil kunne føre til store svingninger i energiprisene med påfølgende økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Etter hvert vil det meste av produksjonsfallet trolig erstattes av andre olje- og gassprodusenter eller energiformer med potensielt høyere klimaavtrykk. Da Russland kuttet sin rørgasseksport til Europa, ble dette bortfallet i stor grad erstattet med flytende naturgass (LNG) fra det globale markedet. Sammenlignet med norsk rørgass har LNG ti ganger høyere klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport.

Les også: Våre standpunkt på leting etter olje og gass

Det er vel etablert at olje og gassetterspørselen vil falle når klimamålene nås. Hvor raskt og hvor mye avhenger av hvor raskt vi får på plass alternativene ikke hvor raskt vi kutter tilbudet av kritisk viktig energi. Det vil være irrasjonelt sett fra både et økonomisk, klimamessig og sikkerhetsmessig perspektiv.