Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Foto: Adobe

Leting etter olje og gass

Kort fortalt:

  • Tilgang på attraktivt areal bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, og sikrer at vi kan være en pålitelig leverandør av energi til Europa
  • Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres framover dersom det ikke bygges ut nye funn. Derfor er fortsatt leting etter olje og gass avgjørende for å hindre en for bratt nedgang
  • Selv når EU når sine klimamål, vil det likevel vil det være et fortsatt behov for olje og gass. EU sin egen produksjon av olje og gass er fallende, og de blir stadig mer avhengig av import

Norsk sokkel er moden. Produksjon av olje har falt etter årtusenskiftet, og fra 2010 har gassproduksjonen vært høyere enn oljeproduksjonen.  

Tilgang på attraktivt areal bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, og sikrer at vi kan være en pålitelig leverandør av energi til Europa. Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres framover dersom det ikke bygges ut nye funn. Derfor er fortsatt leting etter olje og gass avgjørende for å hindre en for bratt nedgang.   

Det er store verdiskapingsmuligheter på norsk sokkel i lang tid fremover. Oljedirektoratet anslår per 31. desember 2022 at norsk sokkels totale ressurser er på 15,8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Like i overkant av halvparten av oljen og gassen er så langt produsert og solgt. 

Det gjøres stadig flere funn som vil sikre fremtidig sysselsetting og inntekter til fellesskapet. Leteresultatene fra de senere år viser potensialet for fortsatt verdiskaping fra norsk sokkel, men da må vi fortsette å lete og utvikle norsk sokkel. 

EU følger en ambisiøs klimapolitikk. Denne politikken vil føre til lavere etterspørsel etter olje og gass på sikt, samtidig som nye verdikjeder innen havvind, CCS og hydrogen vil øke i omfang og betydning.  

Selv når EU når side klimamål, vil det likevel vil det være et fortsatt behov for olje og gass. EU sin egen produksjon av olje og gass er fallende, og de blir stadig mer avhengig av import. Norge kan være en stabil og pålitelig leverandør av olje og gass med lave utslipp. EU anerkjenner dette, og derfor støtter de videre leting og investeringer i olje og gass på norsk sokkel.  Norsk gass vil også være en viktig innsatsfaktor i produksjonen av utslippsfri blå hydrogen. 

Ønsker du å snakke med noen med kompetanse på letepolitikk?

Marita Bjelland Botne
Fagsjef juss og areal