Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Seminar om havvind og miljø

Presentasjoner fra samlingen finner du nederst i artikkelen.

Den 1. november inviterte Offshore Norge myndighetene, sentrale forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner og energibransjen selv til seminar om havvind og miljø i Oslo.

Program

Velkommen ved Hildegunn T. Blindheim, Offshore Norge
Innledning fra OED ved statssekretær Elisabeth Sæther

Miljø og rammebetingelser - hva må på plass for en bærekraftig utbygging av havvind på norsk sokkel?
- Hva er miljøaspekter og utfordringer ved havvind, Eirik Færøy Sæbø - DnV
- Status regelverksgjennomgang miljø, Valborg Birkenes, Offshore Norge

Myndigheter - forskere - miljøorganisasjoner - utbyggere
Innledning og panelspørsmål - del 1
- NVE, Anette Ødegaard
- Miljødirektoratet, Jørund Braa 
- Panel/Spørsmål

Innledning og panelspørsmål - del 2
- WWF, Kristina Fröberg
- Naturvernforbundet, Truls Gulowsen
- NIVA, Solrun Figenschau Skjellum
- NILU, Cristina Guerreiro
- Equinor, Arne Eik
- Panel/Spørsmål

Innledning og panel – del 3
- Bird Life Norge, Morten Helberg
- Havforskingsinstituttet, Karen de Jong
- NINA, Roel May
- Sintef, Vibeke Stærkebye Nørstebo
- Aker Offshore Wind, Karen Brinchmann
- Ørsted, Cathrine Hemmingsen
- Panel/Spørsmål

Status forskning og resultater - engelsk
- Effects of offshore wind farms on dispersing fish larvae, Alessandro Cresci, Havforskingsinstituttet
- What do we know about Atlantic cod and pelagic fish in windfarms? Jeroen Hubert, Leiden University
- Design og materialbruk, Jens Kjær Jørgensen, Sintef

Oppsummering/Slutt