Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Vi er klare!

Tilgang til nye arealer er viktig nå når bransjen er i en krevende periode.

– Dagens utlysning av nye områder viser at satsing på norsk sokkel er en langsiktig investering. For bransjen og for Nord-Norge er dette en god dag, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass.

 

Det er svært positivt at regjeringen nå lyser ut nytt område for første gang siden 1994, og gir næringen tilgang til nytt areal.

 

– Langsiktighet og forutsigbarhet er helt nødvendig dersom norsk sokkel fortsatt skal være et attraktivt område å investere i. Det vil disse nye områdene være med på å sikre, sier Brækken. 

 

Ringvirkninger for Finnmark
Industrien har lang erfaring fra leting, utvikling og drift i områder med ulike klimatiske forhold.  Tyngdepunktet i nominasjonene viser at det er optimisme og tro på de nordlige delene av norsk sokkel, samtidig som funn her tidligere har påvist betydelige ressurser.  Det vil også flytte mer aktivitet mot de østlige delene av Finnmark, noe som er spennende ikke bare for norsk olje- og gassnæring, men også for vårt nordligste fylke.

 

– Vi skal glede oss over at mange nye områder nå blir åpnet – vi er klare for store ringvirkninger med økt aktivitet i Barentshavet sør-øst. Nå styrkes næringsgrunnlaget for Nord-Norge generelt, og Øst-Finnmark spesielt, som den eventyrlige utviklingen i Hammerfestregionen har vist oss, sier Brækken. 

Lønnsomhet er bedriftenes ansvar
Det norske systemet for leting har vært en suksess og det har blitt funnet store ressurser på hele sokkelen, også i Barentshavet. Dette systemet er forankret i et bredt politisk flertall på Stortinget og vil gi samfunnet vårt store verdier når funn bygges ut og driftes.

– Vi må vokte oss for å avskrive områder på grunn av antatt manglende lønnsomhet basert på spekulasjoner om oljeprisens vekst og fall.  Det er næringens ansvar å foreta vurderinger om lønnsomhet både når det gjelder leting, utbygging og drift. Det vil ikke bli igangsatt nye prosjekt uten at disse er vurdert som lønnsomme, avslutter Brækken.

Mer informasjon:
Erlend Jordal, informasjonssjef mobil 930 48 292