Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Jenter velger tradisjonelt

I februar inviteres mødre og døtre, lærere og rådgivere i byene Oslo, Harstad og Stavanger til arrangementet ”Jenter for realfag”.

 
Elena Rosnes og Eli Boran er ansvarlig for første Jentedagen som finner sted i Næringdslivets Hus i Oslo den 4. februar.

– Vi trenger flere jenter med kunnskap og interesse for det mangfoldet av utdanninger og yrker som ligger i real- og teknologifagene. Skal vi få til dette må vi snakke høyt om de utdanningsvalgene ungdommen tar, sier kompetanserådgiver Norsk olje og gass Elena Rosnes.

Kvinner i olje- og gassindsutrien
En fersk SSB rapport viser at langt flere menn enn kvinner jobber i petroleumssektoren.

Fra 2003 til 2013 ser vi en svak vekst av kvinnelige ansatte hvor kvinnene utgjorde 21,0 prosent av de sysselsatte i 2013 sammenlignet med 16,4 prosent i 2003.

Det er ikke bare i næringen kvinneandelen er lav, denne ser man allerede på søkertallene til videregående skole og til universiteter og høyskoler.

Jentene utgjør om lag 60 prosent av studentene i Norge, men bare 20 prosent av disse søker seg til ingeniørfagene. Heldigvis er de tradisjonelle realfagene langt bedre stilt hvor over halvparten av søkerne nå er jenter. Ser vi på videregående skole, og kanskje særlig på yrkesfagene, så er det nærmest rene jente og gutteklasser på noen av studieretningene. På typiske industrifag som TIP og elektro er jenteandelen rundt 10 pst.

Jenter for realfag
Arrangementet Jenter for realfag viser unge jenter og deres mødre, lærere og rådgivere de mulighetene realfag fra videregående skole kan gi. De får eksempler fra Olje og gass næringen og fra energisektoren – viktige næringer, men hvor jentene så langt har vist liten interesse.

Det er kanskje ikke så rart at jentene velger bort en del fag og næringer når det er så få rollemodeller?

-Når 20 prosent av de ansatte i olje og gassindustrien er kvinner – vel, da kjenner få mødre industrien vår og få kvinner anbefaler teknologiutdanning til sine døtre. Da trenger det ikke å handle om interesse og kvalifikasjoner, men manglende kunnskap, sier Rosnes.

Kvinnelige rollemodeller
Rollemodellene står i fokus og de forteller sine historier. Det er ingeniører og geologer fra oljeindustrien, IKT, marin/maritim sektor, matematikere, gründere og studenter fra flere fagdisipliner. Arrangementene er både på Østlandet, Vestlandet og Nord- Norge og rollemodellene er hentet fra lokale studiesteder og fra lokale arbeidsplasser. Det modellene har til felles er glede over realfagene og et ønske om å spre budskapet.

Arrangementet i Harstad er nytt av året, og har valgt innledere med faglig bredde. SALT – en marin kunnskapsbedrift som i år vant Årets Gründerkvinner. Leder for rekrutteringen til det Naturvitenskapelige Fakultetet på Universitetet i Tromsø. En ingeniør fra Statoil i Harstad. To studenter – en fra matematikk årsstudium og en fra ingeniørgraden” Sikkerhet og miljø”. Studielederen for fornybar energi på Høgskolen i Narvik.

-Jeg skal snakke om kvinnelig ledelse og jeg kommer bl.a. til å nevne de mange kvinnene på topp i olje- og gassindustrien. Dette programmet representerer en høvelig god bredde innenfor realfagene, sier prosjektansvarlig for Harstad arrangementet Siri Beate Arntzen.

Samarbeid
Arrangementet i Oslo (NHO, Næringslivets Hus) er i samarbeid med NHO Oslo Akershus, i Harstad er det i regi av Norsk olje og gass og høyskolen i Harstad og i Stavanger er samarbeidet med Maritimt forum.

I Oslo er arrangementet den 4. februar i Næringslivets hus fra 16.30 - 19.30, se program. 
I Harstad er arrangementet den 19. februar på Høyskolen i Harstad.
I Stavanger er arrangementet den 26. februar på Universitetet i Stavanger fra 17.00-20.00, se program. 

Mer informasjon om program og påmelding:
Elena Rosnes, kompetanserådgiver Oslo, Norsk olje og gass, mobil: 916 07 692
Siri Beate Arntzen, kompetanserådgiver Tromsø, mobil: 906 55 516
Anne Beth Gilje Løland, fagsjef kompetanse, mobil: 416 28 420

Pressekontakt for arrangementene
Thina Hagen, informasjonssjef, Norsk olje og gass, mobil: 906 34 277