Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Johan Sverdrup kommer – gratulerer Norge!

Det er ingen tvil om at Johan Sverdrup vil være Norges største industrieventyr i tiåret som kommer. 

Slik vil feltsenteret til Johan Sverdrup bli. Illustrasjon: Statoil

Det betyr svære ringvirkninger for hele landet, teknologiutvikling og store inntekter for staten.

For den norske kontinentalsokkelen viser dette at vi fremdeles er en interessant global petroleumsprovins. Det norske systemet for leting har medført mange funn, hvor dette er det største. 

Det vil også bety at produksjonen fra norske felt vil holde seg stabilt i en årrekke når dette kommer i drift, og dermed bidra til langsiktighet og forutsigbarhet knyttet til statens inntekter og aktivitet på norsk sokkel.

Norsk olje og gass benytter anledningen til å gratulere aktørene bak utbyggingen og staten med at prosjektet nå er formelt startet opp ved innlevering av «Plan for utvikling og drift».

Fakta om Johan Sverdrup-feltet:

• Johan Sverdrup ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Stavanger

• Vanndybden er 110-120 meter, reservoaret ligger på ca 1900 meters dyp og strekker seg over 200 km2

• Feltet bygges ut i faser og den første fasen inkluderer et feltsenter, brønner, eksportløsninger for olje og gass, og kraftforsyning fra land

• Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland

• Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland

• Daglig produksjon fase en estimert til 315.000 – 380.000 fat

• Full produksjon er estimert til 550.000-650.000 fat oljeekvivalenter per dag, som vil utgjøre ca 40% av oljeproduksjonen på norsk sokkel

• Ifølge konsekvensutredningen vil samlet produksjonsinntekt over 50 år være på 1350 milliarder kroner og selskapsskatt til den norske stat er beregnet til 670 milliarder kroner.

• Utbyggingen av første fase ser antatt å generere rundt 51.000 årsverk, av dette er 22.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter og ca. 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter.

• I driftsfasen viser beregninger at et gjennomsnittsår vil generere 2.700 årsverk, og ved full feltutbygging 3.400 årsverk.*

*kilde Statoil