Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Omfattende oljevernøvelse i Porsangerfjorden

Tirsdag og onsdag denne uken er det duket for en omfattende oljevernøvelse i Porsangerfjorden i Finnmark. Syv fiskefartøy deltar i denne beredskapsøvelsen som har som mål å trene personell og utstyr under tøffe vinterforhold, som kulde og innslag av

- Operatørene på norsk sokkel er våre eiere. De har stor respekt for miljøet og en robust beredskap er en forutsetning for drift. Derfor er slike øvelser uhyre viktige, sier Leif J. Kvamme, administrerende direktør i NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) som står bak øvelsen.

- Det er første gang vi har en slik omfattende oljevernøvelse vinterstid. Det blir spennende å se hvilke erfaringer øvelsen gir, men jeg regner ikke med at vi får de store overraskelsene. Kanskje heller noen små justeringer. Norsk oljevernberedskap har svært høy kvalitet, sier Svein Henning Lysgaard, beredskapsdirektør i NOFO.

Deltagerne i øvelsen er lokale fiskebåteiere. Disse har en viktig rolle i oljevernberedskapen. De kjenner området, i tillegg til at de kan mobilisere på kort varsel. De har også en klar egeninteresse i å holde havet rent. I øvelsene er det popcorn som simulerer olje, og skal samles opp av fartøyene.

NOFO vil gjennomføre flere øvelser dette året.
- Nå som 23. konsesjonsrunde er utlyst i Barentshavet er det – som alltid – viktig for oljeindustrien å sikre den beste beredskapen før man skal inn. Vi må være forberedt og vite at vi evner å respondere raskt og med gode resultater, sier NOFO.

Denne øvelsen vil skje i kystnære farvann, i Porsangerfjorden. I løpet av året vil det være flere øvelser i området. I april skal det gjennomføres en større øvelse som går under navnet Barents Cooperation 2015. Her skal man spesifikt verifisere beredskapen i forbindelse med Goliat.

Mer informasjon:
Leif J. Kvamme, administrerende direktør NOFO, telefon 484 02 333  

Svein Henning Lysgaard, beredskapsdirektør NOFO, telefon 468 17 392

 

Fakta om NOFO
NOFOs formål er å sikre at medlemmene disponerer en operativ oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel, herunder å planlegge, etablere, videreutvikle for framtidig petroleumsvirksomhet og ivareta beredskap for å bekjempe akutt oljeforurensning basert på medlemmenes beredskapsplaner.

NOFOs hovedoppgaver:

  • Oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap
  • Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom utvikling av teknologi.
  • Heve kunnskaps- og kompetansenivået innenfor kyst- og strandsoneberedskap.
  • Styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA).
  • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner.