Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Konferanse om samarbeid

Industri Energi, SAFE og Norsk olje og gass arrangerer i dag en samarbeidskonferanse innenfor boring- og forpleiningsområdet.

SAMARBEID: Fra venstre Roy Aleksandersen SAFE, Christopher Birknes, IE og Håvard Hauan Norsk olje og gass

Det er tillitsvalgte innenfor boring og forpleining på Sokkelavtaleområdet som i dag møtes hos Norsk olje og gass.

- Det er veldig nyttig at vi sammen kan drøfte praktiseringen og utveksle erfaringer de ansatte i bedrift og partene gjør seg på bore- og forpleiningsområdet, sier advokat Håvard Hauan i Norsk olje og gass. 

Bakgrunnen er protokolltilførsel med IE og en meklingsprotokoll med SAFE fra sokkeloppgjøret i 2014 som sier:

Tillitsvalgte
Partene er enige om at det er viktig med gode relasjoner mellom fagforening og bedrift. Velfungerende fagforeninger i denne sammenheng er viktig. Partene sentralt er enige om å drøfte praktiseringen av tillitsvalgtbestemmelsene innen boring og forpleining i tariffperioden.

Dette er målet med møtet i dag, det å belyse de tillitsvalgtes arbeidssituasjon i bedriftene, hvordan samarbeidet fungerer mellom bedriftene og foreningene sentralt og samarbeidsrelasjonene mellom partene i avtalen.

- Det er liten tvil om at det er viktig med et godt samarbeid mellom partene lokalt på arbeidsplassen. Det har vi lang tradisjon for i Norge, og det har vist seg å være en suksess formel for norske virksomheter, sier Christopher Birknes, forbundssekretær i Industri Energi.

Samarbeid, åpenhet og dialog både i bedrift og mellom partene er nøkkelord for dagens konferanse.

- Det er viktig med arbeidstakermedvirkning for å skape gode relasjoner og trygghet på arbeidsplassen, sier Roy Aleksandersen, 1. nestleder i SAFE.

Konferansen finner sted i Norsk olje og gass' lokaler og varer fra 10-14

Kontaktperson Håvard Hauan, advokat (+47) 928 90 462