Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Norsk sokkel er velferdsgarantisten – men trenger nye grep!

233 milliarder kroner fra olje- og gassnæringen tas inn i statsbudsjettet for 2016. Dette gjør det mulig for norske politikere å prioritere velferd og nye reformer, og viser at olje og gass vil være Norges aller viktigste næring i generasjoner fremov

– Inntektene fra olje- og gassnæringen utgjør en femtedel av statens inntekter i budsjettet.  Disse inntektene er helt avgjørende for å sikre skoletilbud, helsetilbud og pensjoner for fremtiden. Regjeringen leverer ikke på insentiver for økt utvinning, slik de har pekt på i egen regjeringsplattform.  Det hadde vi forventet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

– I en situasjon der svært mange mister jobben ville dette vært et tiltak for å holde aktiviteten oppe, øke sysselsettingen og gi staten betydelige skatteinntekter.

Mangler forslag for økt utvinning
Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder ikke de nye grepene som trengs for å sikre økt utvinning fra modne felt. Regjeringen har selv skrevet inn dette punktet i regjeringserklæringen.

Norsk olje og gass mener at regjeringen må levere på dette punktet raskt. Dette er et tiltak som kan utløse verdier på 460 milliarder kroner, og dermed sikre skatteinntekter på over 135 milliarder kroner.

Forskningen og lærlingeordningen styrkes
Norsk olje og gass er fornøyd med regjeringens satsing på petroleumsrelatert forskning. Sterkere satsing på forskning gjør det også mulig å utvikle ny teknologi som kan gi en tryggere produksjon med lavere kostnader. 

Spesielt økningen innen den delen av forskningen som bidrar til å utvikle demo-typer og pilotprosjekter for ny teknologi er viktig. Norsk olje og gass er tilfreds med at det avsettes penger til videre seismiske undersøkelser i Barentshavet. 

Økt lærlingetilskudd sammen med lavere arbeidsgiveravgift for lærlinger gjør det lettere for bedriftene å ansette flere lærlinger i årene fremover. – Dette er viktige tiltak for å sikre utvikling av kompetanse i årene fremover i Norges viktigste næring, sier Schjøtt-Pedersen.

For mer informasjon, eller kontakt med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ta kontakt med

Erlend Jordal, informasjonssjef, næringspolitikk mob: +47 930 48 292