Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Alvorlig ubalanse mellom oljeinntekter og oljepengebruk

Regjeringens anslag for oljeinntekter i statsbudsjettet 2017 (netto kontantstrøm) er 138 milliarder kroner. Fortsatt utvikling av norsk sokkel og tilgang til nytt areal er avgjørende for at inntektsfallet ikke skal øke de kommende årene.

- Inntektsfallet fra petroleumsnæringen og den økende ubalansen mellom oljeinntekter og oljepengebruk, er alvorlig. For å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn er vi avhengig av at det legges til rette for fortsatt utvikling av norsk sokkel gjennom å tildele nytt attraktivt areal, uttaler administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. 

Dersom det ikke åpnes for nye felt vil det uavhengig av oljepris, om få år bli tilført vesentlig mindre penger fra petroleumsnæringen til statsbudsjettet, ettersom flere av dagens felt nærmer seg slutten av sin levetid. Alternativet til å åpne for nye felt vil være nedgang i oljeinntektene.

I 2014 var oljeinntektene (statens netto kontantstrøm) 312 milliarder og oljepengebruken (overført fra pensjonsfondet) 156 milliarder. I budsjettet for 2017 er oljeinntektene anslått til 138 milliarder, mens oljepengebruken er 260 milliarder.

- Hvis dette fortsetter vil vi raskere måtte kutte i velferdstilbudet eller øke skattene for å beholde velferdstilbudet. Dette viser hvor viktig det er at vi klarer å opprettholde de store inntektene fra olje- og gassvirksomheten, sier Schjøtt-Pedersen

I forslag til statsbudsjett reduserer regjeringen selskapsskatten til 24 prosent. For olje- og gassnæringen nulles denne lettelsen ut gjennom økning av andre skatter.

- I en situasjon der regjeringen reduserer selskapsskatten for å øke konkurransekraften til norsk næringsliv er det oppsiktsvekkende at dette ikke skal gjelde for Norges viktigste næring, uttaler Schjøtt-Pedersen.

For ytterlig kommentar fra Schjøtt-Pedersen, kontakt:
Andreas Willersrud, tlf: (+47) 47 28 42 65