[Missing text '/common/jumptocontent' for 'Norwegian']

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Informasjon om plugging av brønner

Det er for tiden stor oppmerksomhet rundt temaet plugging av brønner på norsk sokkel.Norsk olje og gass har utarbeidet et notat angående plugging av brønner.

I den situasjonen næringen er inne i, med permitteringer, nedbemanning, kostnadsreduksjoner og med borerigger og fartøy i opplag er det flere som har reist spørsmål om muligheten for å øke aktiviteten ved å forsere plugging av brønner som ikke lenger er i bruk.

De faktiske forhold er imidlertid slik at det bare er et lite antall brønner som er aktuelle for plugging nå. De fleste av disse er allerede inne i operatørenes planer, og det er sikret riggkapasitet til å utføre disse jobbene.
Det er derfor ikke grunnlag for å sette i gang større «pluggekampanjer» nå, ganske enkelt fordi det ikke er et stort antall brønner å plugge.

Les hele notatet her.

Kontaktperson: Maiken Ree, tel 97755002 eller Knut Thorvaldsen, kt@norog.no