Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Stor interesse for plugging

Å sette i gang store kampanjer for plugging av brønner er ikke måten å øke aktivitetsnivået i næringen på nå, fastslår Norsk olje og gass under dagens seminar om plugging av brønner.

 

Om lag 450 mennesker deltok i dag på Norsk olje og gass sitt seminar om plugging av brønner. Det har i den siste tiden vært stor interesse for temaet plugging, og ved flere anledninger har det oppstått misforståelser angående antall brønner på norsk sokkel som er klar til å plugges.

Under seminaret på Sola fastslår viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen, at det ikke står en mengde brønner klar til plugging i dag.

- Ikke løsningen

- Plugging av brønner er ikke løsningen på hvordan vi kan få opp aktivitetsnivået på sokkelen nå. Vi i Norsk olje og gass merker et daglig press fra ulike hold, hvor det stilles spørsmål til hvorfor olje- og gassindustrien ikke setter i gang storstilte pluggekampanjer for å bidra til å øke aktivitetsnivået i disse utfordrende tidene. Men dette er ikke måten å gjøre det på, sier Thorvaldsen.  

I dag er de fleste brønnene på norsk sokkel en del av et produksjonssystem. Det står ikke en mengde brønner klar til plugging. Noen brønner forlates midlertidig fordi de vurderes for fremtidig bruk og videre vurdering av reservoaret. Derfor vil det være uvettig bruk av ressurser å plugge brønner som kan brukes videre.

Foregår kontinuerlig plugging

Plugging av brønner som ikke har noen nytteverdi foretas kontinuerlig av selskapene på norsk sokkel. Informasjon fra operatørselskapene tilsier at det er om lag 50 til 60 brønner som skal plugges de nærmeste to årene (2015/2016). Dette er arbeid som operatørselskapene allerede er godt i gang med, og har skaffet seg riggkapasitet til.

Permanent plugging av brønner er et viktig fokusområde for norsk olje- og gassindustri. Norsk olje og gass’ nettverk Drilling Managers Forum og Plug & Abandonment Forum gjør en god jobb med å utveksle erfaringer på tvers av selskaper, og lærer av hverandre.

For mer informasjon: Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002

 

 

 

Bakgrunn:

Brønnene på norsk sokkel kan deles inn i to hovedkategorier: Brønner boret fra faste installasjoner og brønner boret fra flyttbare rigger. Det er ca. 60% av brønnene på norsk sokkel som er boret fra faste installasjoner. Disse kan ikke plugges med flyttbare rigger. Av de 40 % som er boret med flyttbare rigger, er det også brønner som i dag ligger utilgjengelig under (eller nær) faste installasjoner, og kan dermed ikke plugges før installasjonene har blitt fjernet.

Permanent plugging av brønner krever riggkapasitet enten på faste installasjoner eller fra flyttbare rigger. Teknologiutvikling, og ikke minst nytenking knyttet til organisering av disse operasjonene, vil være nødvendig for å kunne plugge brønnene enda mer kostnadseffektivt i tiden fremover.

Norsk olje og gass har på vegne av våre medlemsselskapene tatt initiativ til en rekke aktiviteter som kan bidra til mer kostnads- og tidseffektiv plugging av brønner.

Herunder kan nevnes følgende aktiviteter:

  • Etablere erfaringsoverføring mellom selskapene i et eget Norsk olje og gass nettverk Plug & Abandonment (P&A)Forum. Norsk olje og gass har invitert Petroleumstilsynet (Ptil) til å delta som observatør i dette forumet. Det samme gjelder for Universitetet i Stavanger (UiS). P&A Forum utgjør således en ny arena for å knytte nettverk mellom industri, myndigheter og akademia innen P&A.
  • Stimulere til relevant forskning og teknologiutvikling relatert til denne problemstillingen.
  • Arrangere seminarer / konferanser i regi av Norsk olje og gass. Norsk olje og gass arrangerer årlig et 1 dags seminar på P&A. Årets seminar blir det femte i rekken. Deltagerantallet har økt fra 124 personer i 2011 (første året) til 450 personer i 2015.